Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 20:39 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a soron következő ülését 2012. október 30-án (kedd) 14 órakor tartja.

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

A képviselő-testület ülését a Mezőkövesdi Televízió élőben közvetíti.


 

 

 

NAPIRENDEK

NYÍLT ÜLÉS

Lejárt határidejű határozatok

1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
1.1. Az állattartásról szóló Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2007. (III.29.) ÖK számú rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Dr. Tóth Zsófia irodavezető

1.2. Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető

1.3. Mezőkövesd Város Önkormányzata 6/2012. (III.01.) költségvetési rendeletének módosítása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető

2. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető

3. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető

4. A Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető

5. Mezőkövesd Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:    Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Konczné Pető Orsolya belső ellenőr

6. Tájékoztató Mezőkövesd város foglalkoztatási, ill. közfoglalkoztatási helyzetéről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bollók Zoltán Munkaügyi Központ vezetője

7. Beszámoló Mezőkövesd Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2010. és 2012. között végzett munkájáról
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr.  Jakab Orsolya jegyző

8. Az Önkormányzat bizottságainak beszámolója két éves tevékenységükről
Oktatási Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi és Szociális Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Előadó:    a bizottságok elnökei


9. Megállapodás a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2013. évre szóló támogatásáról
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Kazárné Kalber Nikolett Közkincs-Tár Nonprofit Kft. igazgatója

10. Szándéknyilatkozat az ÉMOP – 4.1.1/B – 12 kódszámú Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó plusz kapacitás befogadás kérelemről
Előadó:    Dr. Tóth József igazgató főorvos

11. Indítványok, javaslatok
11.1. Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról
  

ZÁRT ÜLÉS

12. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
12.1. A 200/87 hrsz.-ú önkormányzati tulajdon hasznosítása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Hajdu András alpolgármester
               
13. Zsóry Camping Kft ügyvezetői tisztségének betöltése
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vámos Zoltán alpolgármester

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

 

 


Weboldalkészítés