hu en de pl
ma 2020. október 25. (vasárnap) 22:58 Blanka, Bianka névnapja van





Sajtóközlemény

Változások a „KOCKERD” kérdőív vissza nem küldése esetén alkalmazható szankciók kapcsán.


Az adózás rendjéről szóló törvény korábban hatályos szabályai szerint az állami adóhatóság a cégbejegyzésre kötelezett adózó adószámát törölte, ha az adózó a kockázatelemzési eljárás részeként kiküldött kérdőívre határidőn belül nem válaszolt. A szabályok 2013. január 1-jétől enyhültek, így a kiküldött kérdőív kitöltésének elmulasztása a továbbiakban nem vonja maga után az adószám azonnali, felszólítás nélküli törlését, hanem annak elmaradása esetén az állami adóhatóság elsőként mulasztási bírságot szab ki a teljesítésre történő felszólítás mellett. A teljesítésre felhívó határozatban megadott határidő eredménytelen elteltét követően azonban az adóhatóság az adószámot törli.
A szabályozás enyhítésére tekintettel azok az adózók, akiknek az adószámát a 2012. december 31-ig hatályos szabályok alapján az állami adóhatóság azonnal, felszólítás nélkül jogerősen törölte, kérhetik az adószám törlésről hozott határozat visszavonását. Az erre irányuló kérelmüket az adózók 2013. február 15-ig nyújthatják be az állami adóhatósághoz. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. A határozat visszavonásáról az állami adóhatóság haladéktalanul értesíti a cégbíróságot.

Az adózóknak a kérelemhez – az adószám törlésről hozott határozat visszavonásnak feltételeként – az aktuális adatokat tartalmazó, kitöltött kérdőívet is csatolniuk kell. A kérdőív csatolása minden esetben szükséges, ez alól az adózó abban az esetben sem mentesül, ha azt az adószám törlést eredményező kockázatelemzési eljárás során pótlólag már benyújtotta. A KOCKERD kérdőív nyomtatványa letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) a „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt.
A kérelmet benyújtó adózók a visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül pótolhatják a visszavonó határozat jogerőre emelkedéséig esedékes bevallási kötelezettségeiket. A bevallási kötelezettségeknek a megjelölt 15 napos határidőn belüli teljesítése esetén a bevallás késedelmes benyújtása miatt az adóhatóság mulasztási bírságot nem szab ki.
A módosításhoz kapcsolódik továbbá, hogy azon cégek tulajdonosai, képviselői, amelyeknek az adószámát az állami adóhatóság a 2012. december 31-ig hatályos szabályok alapján a KOCKERD kérdőív visszaküldésének elmulasztása miatt törölte, az adószám törlésről hozott határozat visszavonására irányuló kérelem benyújtásától függetlenül a jövőben a cégalapításból nem lesznek kizárva.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság





Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés