Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 25. (szerda) 01:51 Orbán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval)

Az idei év költségvetéséről, újabb energetikai pályázatok beadásáról, és a piaci díjak csökkentéséről is döntött városunk képviselő-testülete. A városatyák január 30-án tartották meg idei első ülésüket.


Az ülés elején dr. Hajdu András bejelentette, hogy decemberben lemondott alpolgármesteri tisztségéről, mivel január 1-jével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatalának hivatalvezető-helyettesi feladatait látja el. A törvényi előírások alapján ez az új kinevezés összeférhetetlen volt az alpolgármesteri munkával, ezért volt szükség arra, hogy lemondjon e tisztségéről.
A Polgármesteri Tájékoztatót követően elsőként a 2013-ban alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakról, illetve az étkeztetési nyersanyagnormákról döntött a testület. Egységesen 6%-os díjemelés lép életbe. A díjnövekedés során az inflációt, valamint a beszállítók által az infláció által emelt árakat vették figyelembe.
A városi piac és vásár díjtételeiben is változást eszközölt a grémium. Ez esetben díjcsökkentés lép életbe a meghozott döntés értelmében a használt cikk piac díjai közül a földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás esetén a területbérlettel nem rendelkezők nettó díja 352 Ft/m2-ról 305 Ft-ra csökken, valamint a földről, saját asztalról, sátorból történő árusítás esetén a területbérlettel rendelkezők nettó díja 309 Ft/m2-ről 222 Ft-ra csökken. Emellett a Piaccsarnok nyitva tartási rendjét is módosították. Ennek értelmében a csarnok január, február hónapokban 6-13 óráig, márciusban, áprilisban 5-től 13 óráig, május-augusztus hónapokban 4.30-13 óráig, míg szeptembertől decemberig 5-től 13 óráig lesz nyitva.
Az ülés egyik jelentős témája az idei költségvetés első olvasatának megvitatása volt. „A település 2013-as büdzséjének sajátossága, hogy ez évtől úgynevezett feladatfinanszírozás lépett életbe. A fő keretszámokról és pontos összegekről a következő ülésen döntünk, mert a költségvetés egyes számai a Minisztériummal, az adósságkonszolidáció mértékéről folytatott egyeztetések után lesznek ismertek. Az idei büdzsé másik jellemzője, hogy az új törvényi előírások alapján az önkormányzatok nem tervezhetnek be hiányt az évi büdzséjükbe.” – emelte ki a témával kapcsolatban dr. Fekete Zoltán.
A testület határozott arról is, hogy a jövőben is szeretné mint fenntartó ellátni a járóbeteg-ellátást településünkön. Mivel a Városi Rendelőintézetnek nincs adóssága – így az intézményt a település nem köteles átadni az államnak –, így ezentúl is az Önkormányzat marad a Rendelőintézet fenntartója.
Az ülés harmadik jelentős témája az a 4, oktatási és nevelési intézményt érintő pályázat benyújtása volt, amelyek értéke egyenként mintegy 100 millió forint. E projektek keretében a Dohány úti Tagóvoda, a Mező Ferenc Tagiskola, a Móra Ferenc úti Tagóvoda és a Bárdos Lajos Tagiskola energetikai fejlesztése, nyílászáróinak cseréje, fűtésrendszerének korszerűsítése valósulhat meg.
Mindemellett arról is szavazott a képviselő-testület, hogy idén további 7 kamerával bővül a 2008-ban üzembe helyezett térfigyelő-rendszer. Erre közel 8,5 millió forint támogatást nyert az Önkormányzat a „Térfigyelőrendszer bővítése Mezőkövesden” című pályázat keretében, amelyhez 2,5 millió forint önerő szükséges. Arról, hogy az új kamerákat a város mely részén helyezik el, majd egy későbbi ülés keretében döntenek a városatyák. Az új helyszíneket a rendszer működtetéséből eredő tapasztalatok alapján határozzák majd meg.
A grémium az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, az eddig megszokott feltételek mellett megszavazta az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodást is.
Mezőkövesd Város Önkormányzata a civil szervezeteket, illetve az egyházakat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is pályázati rendszer útján támogatta. Az erről szóló pályázati felhívás tartalmát, a részvételi feltételeket is megszavazták a képviselők. A szervezetek május 30-ig nyújthatják be pályázatukat, amelyeket a beérkezést követően folyamatosan bírál el a városvezetés.
A zárt ülés keretében önkormányzati bérlakások, ingatlanok bérbeadásáról szavaztak a városatyák, valamint az Egri úti Tagóvoda fejlesztését célzó beruházás résztvevőit is megválasztották.Vissza

 

 


Weboldalkészítés