Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 28. (szombat) 21:07 Emil, Csanád névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

A szociális étkeztetés, valamint a szociális ellátások térítési díjairól is döntött városunk képviselő-testülete március 27-én megtartott ülésén. Emellett több intézmény, szervezet elmúlt évi tevékenységének beszámolóját is megtárgyalták.


Dr. Fekete Zoltán a Polgármesteri Tájékoztatóban a városban megszervezett rendezvények, programok mellett kiemelte, hogy az Egri úti Tagóvoda bővítési munkálatai elkezdődtek, valamint a Sportcsarnok és a Polgármesteri Hivatal „A” épületének energetikai fejlesztése is elindult a napokban. A település első embere kiemelte, hogy a 2013-as Startmunkaprogram keretében 102 főnek biztosítanak munkát, akik jelenleg hóeltakarítást végeznek Mezőkövesd egész területén.


Térítési díjak, éves beszámolók

A városatyák megtárgyalták a szociális étkeztetés idei intézményi térítési díjainak módosítását. A meghozott döntés értelmében az étkeztetés intézményi díja 480 forint. Az elfogadott rendeletben azt is lefektették, hogy a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti a jövedelemmel nem rendelkező ellátottakat, valamint azokat, akiknek a jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 100%-át. Ha a jövedelem eléri a nyugdíjminimum 100-150%-át, akkor 280 forintban, a nyugdíjminimum 150-250% közé eső jövedelem esetében 380 forintban, míg az a fölötti jövedelemmel rendelkezők esetében 480 forintban határozták meg az egy napi ellátást.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások idei intézményi térítési díjait is megállapították a városatyák. A meghozott döntés értelmében a tartós elhelyezést nyújtó intézmény, azaz Idősek Otthonának intézményi térítési díja egy gondozási napra 3180 Ft/nap/fő, egy gondozási hónapra 95 400 Ft/fő/hó.  Az átmeneti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, azaz az Idősek Gondozóháza intézményi térítési díja egy gondozási napra 2845 Ft/nap/fő, egy hónapra pedig 85 350 Ft/hó/fő.
A nappali ellátást nyújtó intézményben, az Idősek Klubjában pedig egy napra 300 forintot kell fizetnie az ellátásért.
Emellett a talajterhelési díjat meghatározó rendeletet is módosították, amelynek értelmében az Önkormányzat eltekint a talajterhelési díjtól azon egyedül élő nyugdíjasok esetében, akiknek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj négyszeresét, azaz a 114 000 forintot.
A képviselők elfogadták a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szoltálat 2012-es tevékenységéről szóló összefoglalóját is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idei beszámolóját, valamint felülvizsgálták a Szeretetszolgálat és az Önkormányzat között fennálló ellátási szerződést. A meghozott döntés értelmében a testület támogatta az együttműködés jövőbeni folytatását és 3 700 000 forint támogatást szavazott meg a Máltai Szeretetszolgálatnak a hajléktalanok nappali és éjszakai melegedőjének működéséhez.


Rendőrkapitánysági beszámoló

A grémium elfogadta a Városi Rendőrkapitányság 2012-es munkájáról szóló beszámolót. Dr. Szerencsi Árpád rendőrkapitány szóban egészítette ki az előterjesztést: kiemelte, hogy a tavalyi év munkáját befolyásolta a szervezet tipizálása, a helyi ügyeleti szolgálat megszüntetése és a miskolci, a Tevékenység Irányítási Központ bevezetése. Az egyenruhások vezetője kiemelte, hogy 2012-ben a trükkös lopás mint bűncselekményforma eltűnt a városból, amely a hatékony bűnmegelőzési munka eredményének tudható be. Dr .Szerencsi Árpád hozzátette, hogy a betöréses lopások száma viszont nőtt az elmúlt esztendőben: esetek 70-80%-ában elhagyott ingatlanokba hatoltak be az elkövetők. A rendőrkapitány kiemelte, hogy a gyalogos járőrözés pozitív fogadtatása kapcsán fellelkesedve idén kerékpáros szolgálat bevezetését tervezik.


Gyermekvédelem

Emellett megvitatták és elfogadták az Önkormányzat helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, amelyből kiderül, hogy 2012-ben összesen 1982 gyermek számára nyújtanak természetbeni, illetve anyagi támogatásokat különböző jogcímeken mintegy 12 millió forint összegben, mindamellett, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára az étkezés és a tankönyvek is ingyenesek.


Energetikai korszerűsítés, Matyóházi hagyaték

Megszavazták a Városgondnokság működéséről szóló beszámolót, azonban az önkormányzati intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának végleges változatának megtárgyalását júniusra halasztották.
Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét, valamint a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Bayer Róbert Kollégium energetikai korszerűsítésének kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás indítását, pályázati tartalmát is elfogadta a grémium.
A napirenden volt az Önkormányzat és a Matyó Népművészeti Egyesület által kötött, a Matyóházi hagyaték feldolgozásának végrehajtásáról szóló beszámoló is. A megkötött megállapodás alapján 2009. július 1-jén jött létre Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Matyó Népművészeti Egyesület között. A beszámolóból kiderül, hogy az átadott 450 doboznyi anyagokból eddig 50 doboznyi anyag került feldolgozásra.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy a hímzett vagyon és festett bútorok elhelyezésével, az anyagok feldolgozásával a Matyó Múzeumot bízza meg két éves időtartamra, a teljes Matyó Háziipari Szövetkezettől megvásárolt anyagok digitalizációjával.
A Tiszta udvar rendes ház című városszépítő program idei meghirdetését is megszavazta a testület.


Népművészet Mestere-díj, polgárőrautó

A városatyák az ülésen egyhangú szavazás mellett a Népművészet Mestere-díjra jelölték Kovács Szabolcs bútorfestőt, népi iparművészt. A népművészet területén kiemelkedő színvonalon tevékenykedő kézműves mesterek legmagasabb rendű elismerése hazánkban a Népművészet Mestere-díj. Kovács Szabolcsnak erre a díjra történő jelölését hagyta jóvá a testület.
Pozitív elbírálásban részesült a Polgárőrség Egyesület gépjárművásárlást célzó támogatási kérelme is. A meghozott döntés értelmében mintegy 1,5 millió forinttal támogatja a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesületet az Önkormányzat, amelyből a civil rendfenntartásért felelős szervezet a jelenlegi, kölcsönszerződéssel használt, magas fenntartási kiadással járó gépkocsijuk helyett egy 5 éves Ford Focus kombi típusú, kis üzemeltetési költségű, 5 éves gépjárművet vásárolhat meg.Vissza

 

 


Weboldalkészítés