hu en de pl
ma 2020. október 22. (csütörtök) 10:55 Előd névnapja van

Tájékoztató

Tájékoztatás a pénztárgép használatára kötelezettek, valamint a pénztárgép használatára nem kötelezett, de online pénztárgépet üzemeltető adóalanyok állami adóhatóság felé teljesítendő (nem közvetlen, online adatlekérdezéssel megvalósuló) adatszolgáltatási kötelezettségeiről.


A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a pénztárgép használatára kötelezett adóalanyoknak, továbbá a pénztárgép használatára nem kötelezett, de saját döntés alapján új típusú, ún. online pénztárgépet üzemeltető adóalanyoknak a géppel kiállított nyugták, számlák valamint a pénztárgép adatairól adatszolgáltatást kell teljesíteni az állami adóhatóság részére, meghatározott tartalommal és formában.
(A pénztárgép használatra kötelezettek körét, valamint az adatszolgáltatási kötelezettséget   3/2013. (II. 15.) NGM rendelet és az Áfa. tv. rendelkezései együttesen határozzák meg.)

Az adatszolgáltatásnak fő szabály szerint online kapcsolatra képes pénztárgép útján, az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel kell majd megvalósulnia, azonban vannak olyan esetek, amikor az adatszolgáltatási kötelezettségnek a pénztárgép üzemeltetője köteles eleget tenni, az alább felsorolt formában.
1. A pénztárgép használatára kötelezett, elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adóalanyok adatszolgáltatási kötelezettsége (PTGNAPLO adatlap):
Pénztárgép használatára kötelezett adóalany 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az új előírásoknak meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet legkésőbb 2013. december 31-ig üzemeltethet.
Az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek listáját a NAV 2013. április 26-i közleménye tartalmazza (Közlemény elektronikus naplós pénztárgépekről II 2013.04.26.), amely megtalálható a NAV honlapján (nav.gov.hu → Online pénztárgépek → Üzemeltetők).
Elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép üzemeltetése esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) történő megküldésével kell teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a pénztárgép forgalomból történő kivonásáig (az adatszolgáltatás első alkalommal 2013. augusztus 12-ig volt esedékes, kizárólag a július hónap, mint első tárgyhónap tekintetében).
Az elektronikus naplóállományokat a NAV honlapjáról letölthető „PTGNAPLO” adatlap csatolmányaként, az ABEVJava űrlapkitöltő program segítségével kell a NAV részére elektronikus úton eljuttatni, a honlapon 2013. május 31-én közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően eljárva (Közlemény az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez).
2. A pénztárgép használatára kötelezett, egyedi mentesítéssel rendelkező adóalanyok pénztárgépei adattartalmának megküldése (CD/DVD, PTGOPTA nyomtatvány):
Az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alól egyedi mentességet kapott adóalany adatszolgáltatása az alábbiak szerint valósulhat meg:
a) A mentességi kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban, továbbá az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetőjének a pénztárgép meghatározott adatait egyszer írható optikai adathordozóra (CD/DVD) kell elmenteni, melyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megküldeni a kitöltött „PTGOPTA” jelű nyomtatvánnyal együtt a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. A  kizárólag papír alapon benyújtható nyomtatvány csatolása azért szükséges, hogy a beküldő személye, jogosultsága, illetve a csatolt adathordozón lévő fájlok beazonosíthatóak, ellenőrizhetőek legyenek.
b) Külön engedély alapján az adatszolgáltatási kötelezettség úgy is teljesíthető, hogy az üzemeltető a pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

3. A pénztárgép használatára nem kötelezett, de új típusú pénztárgépet saját döntése alapján használó adóalanyok pénztárgép-adattartalmának megküldése (CD/DVD, PTGOPTA nyomtatvány):

Ezen adóalanyi kör hagyományos pénztárgépet 2015. január 1-éig üzemeltethet, adatszolgáltatási kötelezettsége kizárólag az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében van.
Ezen adatszolgáltatási kötelezettségét nem online módon, hanem a mentesítéssel rendelkező adózókhoz hasonlóan (lásd. 2. pont), szintén CD/DVD lemezen kell teljesítenie.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
Sajtóreferens, Főosztályvezető
Tel.: 06/30-518-6097Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés