Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. december 10. (vasárnap) 18:40 Judit névnapja van
 
Utoljára ültek össze (videóval frissítve)

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés díjairól, rendeletek módosításáról döntött városunk képviselő-testülete az idei év utolsó ülésén december 19-én.


A polgármesteri tájékoztatót követően elsőként azokat a rendeleteket módosították, amelyeket az ún. önkormányzati segély bevezetése érint. Az Országgyűlés az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, 2014. január 1. napjával összevonta az egyaránt válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segélyt, temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egy ún. „önkormányzati segéllyé”. Ezért az önkormányzat ezeket szabályozó rendeleteit módosítani kellett.
A következő napirendi pontként tárgyalta meg és fogadta el a 2014-re vonatkozó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat, illetve az étkeztetési nyersanyagnormát. A döntés értelmében jövőre 3%-kal emelkedik az étkezési norma, illetve a gyermekétkeztetés díja. Január 1-jétől az óvodában 424 forint helyett 437 forintot, az általános iskolákban 297 forint helyett 306 forintot, a bölcsődében 377 Ft helyett 389 forintot, a kollégiumi ellátásáért 871 Ft helyett 898 Ft-ot, míg a gimnáziumi étkezésért 377 Ft helyett 389 Ft-ot kell majd fizetniük a szolgáltatást igénybe vevőknek.
A városatyák meghatározták a 2014-es szociális étkeztetés intézményi térítési díjait is, amelyek nem változnak, így az idei díjak lesznek érvényesek jövőre is.
A képviselő-testület megalkotta a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet is. Ez azért vált szükségessé, mert az Állam törvényi keretek között az önkormányzatok képviselő-testületét hatalmazza fel, hogy a települési hulladékgazdálkodás szabályait rendeletben szabályozza. A most megalkotott rendeletben lefektették a tevékenységet végző cég adatait, a tevékenység feltételeit, szabályait. Városunk közigazgatási területén az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, a veszélyes hulladék begyűjtését a Kristály-99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződés alapján látja el.
Ezután a grémium elfogadta a képviselő-testület 2014-es munkatervét, valamint az európai uniós pályázatok benyújtásához is szükséges Környezeti Fenntarthatósági Tervet. A testület a Városi Könyvtár jövő évi beiratkozási díjait is jóváhagyta, amelyek megegyeznek az idei díjtételekkel. Így 2014-ben is ingyenesen vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait a 16 éven aluliak és a 70 év felettiek, a felnőtteknek évi 1000 forintot, a diákoknak, a nyugdíjasoknak és a pedagógusoknak pedig 500 forintot kell egy évben beiratkozási díjként fizetni.
Az ülésen módosították a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. Erre azért volt szükség, mert a Társulásba két új település, Tiszavalk és Tiszabábolna Önkormányzata is csatlakozni kíván január 1-jével.
A napirendek folytatásaként tárgyalta meg a képviselő-testület a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő lapos tetejének felújítását. A létesítményt bérlő cégnek beázás miatt fel kellett újítani mintegy 1,5 millió forint értékben az épület lapos tetejét.  A testület jóváhagyta a bérlő kérését, azt, hogy a felújítás költségét az éves bérleti díjba beszámítsák.
Az ülés zárásaként két sürgősségi indítványt tárgyaltak meg a képviselők. Az egyik indítvány az önkormányzati folyószámlahitel működési célú hitellé történő átalakításáról szólt. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az állam a települési önkormányzatoknak a 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és ezen adósságelemek járulékainak összegét 2014. február 28-áig átvállalja. A költségvetési törvény alapján az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig – a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. Ennek tükrében Mezőkövesd Város képviselő-testülete jóváhagyta a folyószámlahitel éven túli lejáratú működési hitellé történő átalakítását.
A második sürgősségi indítványként a 214/2013. önkormányzati határozattal módosított 177/2013. önkormányzati folyószámlahitel felvételére vonatkozó képviselő-testületi határozatát módosította. A grémium még 2013. júniusi rendkívüli ülésén döntött a 300 millió forintos rövid lejáratú folyószámlahitel felvételéről, amelynek a két tételben történő visszafizetését az önkormányzatnak a bank előírása alapján 2013. szeptember 30-áig, illetve december 20-ig határnappal kell teljesíteni. A mostani módosítás arról szól, hogy a december 20-ai dátumot december 31-ére változtatják, mivel az állami támogatás valószínűleg nem érkezik meg az önkormányzat számlájára 20-ig.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés