Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 21:34 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval)

A 2015. január 1-jétől életbe lépő piaci, parkolási, kéményseprési díjakról, a Városgazdálkodási Zrt. és az önkormányzat közötti vállalkozói szerződések meghosszabbításáról is döntött városunk képviselő-testülete a november 27-ei ülésen.


Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatójában a hónap főbb eseményei mellett kiemelte a településen zajló beruházásokat. Elmondta, hogy a járda- és út felújítási program kivitelezési munkái befejeződtek, amely során több mint 8200 négyzetméter felületet újítottak fel. Hangsúlyozta, hogy elkészült a Gimnáziumban a multifunkcionális, kosárlabda, kézilabda és egyéb sportokra alkalmas rekortán borítású pálya. A Kavicsos Szabadidő Park 6 streetfitness eszközzel gyarapodott. A Hadnagy úti Sportcentrumban is befejeződött a salakos teniszpálya kialakítása. A Mező Ferenc tagiskolában pedig a végéhez közeledik a rekortán borítású futópálya építése. Hozzátette, hogy a közmunkaprogram keretében járdalapos járdaépítés zajlik a Jázmin, a Hadnagy és Ady Endre utcákban, valamint a Táncsics, Honvéd és Muskátli úton takarítják az árkokat. A START Mezőgazdasági munkaprogram pillérének keretében befejezték a betakarítást, amely során 40 mázsa burgonyát és 7,5 mázsa sárgarépát gyűjtöttek be.
A polgármesteri tájékoztató után a városi piac és vásár használatáról, fenntartásáról szóló rendeletet módosították. A meghozott döntés értelmében 2015. január 1-jétől a bérlettel rendelkező árusoknak 170 Ft/fm helyett 180 Ft/fm, a bérlettel nem rendelkezők esetében 200 Ft/fm helyett 220 Ft/fm díjat kell megfizetniük. Emellett a rendeletbe pontosításként bekerült a különböző, nem asztalról történő árusítás esetén a tároló edények méretéhez igazodó ármeghatározások. A keddi, szerdai és pénteki napokon a piac rendszeres nyitva tartása érdekében a napi díjak esetében 50%-os kedvezményt vezetnek be, tehát ezeken a napokon a díjak feléért válthatják meg az árusok napi díjukat.
Következő napirendi pontként a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló rendeletét módosították a városatyák. Erre azért volt szükség, mert törvényi változások miatt a közszolgáltatásba 2015. január 1-től új, kötelezően ellátandó feladatok kerültek be. A korábbi feladatokon túl jövő évtől ellenőrzik majd a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő-utánpótlást, négy évenként a gáz tüzelőberendezéseknél az égéstermék paramétereit, az összekötő elemeket és azok szükség szerinti tisztítását, valamint a műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétét. Ehhez az önkormányzatnak meg kellett határozni a feladatokhoz tartozó díjtételeket. A jogszabályi változások ezen irányú átvezetése miatt a kéményseprési díjak kis mértékben változnak, emelkednek majd január 1-jétől.
A testület tárgyalta a fizető parkolási rendszerről szóló rendeletet. A megszavazott módosítás értelmében jövőre sem emelkednek a parkolók igénybe vételének díjai. A mezőkövesdi lakosoknak az egész éves parkolási bérlet megváltásáért bruttó 14 ezer forintot kell fizetniük, míg a nem helyi gépjárművezetők 24.865 forintért válthatják meg éves parkolójegyüket.
Módosították a védőnői körzetekről szóló rendeletet a fellépő körzeti leterheltség miatt ezentúl a Barack, Szőlő, Dinnye utcában lakó kisgyermekek gondozását az V. védőnői körzet látja majd el.
A grémium elfogadta Mezőkövesd Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának ismertetését, elfogadását, illetve lezárását.
A testület meghatározta a január 1-jétől alkalmazható Inert és zöld hulladék díjakat. A jogszabályi és egyéb változások miatt jövő évtől az inert hulladékot a lakosság 14.120 Ft/tonna, a vállalkozások 16.510 Ft/tonna, a zöld hulladékot a lakosság 8890 Ft/tonna, a vállalkozások 15.240 Ft/tonna díj ellenében helyezhetik el.
Mindezek mellett megszavazták az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és a 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását.
A képviselő-testület döntése értelmében 2019. december 31-ig meghosszabbítja a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződéseit.
A városatyák szavazatukkal támogatták a Matyó Rózsa Ünnepe, valamint az I. Matyó világtalálkozó megrendezését. Emellett a testület 17 önkormányzati bérlakás, szántó, ingatlan bérleti szerződések sorsáról is határozott.
A grémium emellett megválasztotta a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. új ügyvezető igazgatóját. A gazdasági társaság korábbi ügyvezetője, Szabó Gergely összeférhetetlenség miatt lemondott. A meghozott döntés értelmében 5 évre a cég vezetőjévé Szabó-Bodnár Ágotát nevezték ki.
A testület megszavazta a Zsóry Camping Kft. végelszámolási feladatainak elindításáról szóló előterjesztést. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Zsóry Camping Kft. a legutóbbi öt üzleti évben a tevékenységét nem tudta gazdaságosan, nyereségesen ellátni, ezért a képviselő-testület kezdeményezi és elindítja a cég jogutód nélküli megszűnését és a szükséges végelszámolási eljárás lefolytatását. A folyamat lezárásáig a testület meghosszabbította Berecz Lászlóné, a gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának szerződését.
A nyílt ülés napirendi pontjai között szerepelt az önkormányzati laptopokra érkezett vírusvédelmi árajánlatok elbírálása is. A testület a Mentor Computer Kft. ajánlatát fogadta el, amely értelmében 118.015 forint összegben az önkormányzat a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére vásárolja meg a két évre szóló 12 vírusvédelmi szoftvert.
A testület arról is döntött az ülésen, hogy az önkormányzati intézményekben a közalkalmazottak és köztisztviselők egyszeri juttatásként év végén 30.450 Ft értékű TOP Prémium ajándék utalványt kapnak.
A városatyák a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását, valamint a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítását is felülvizsgálták és elfogadták.Vissza

 

 


Weboldalkészítés