Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 19:50 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

Január 1-jétől nem lesz térítési díj az idősek nappali ellátását végző Idősek Klubjában. Több mezőkövesdi idős polgár veheti igénybe kedvezményesen a szemétszállítást és a Zsóry fürdő belépőjegyeit a megnövelt jogosultsági határok révén. Minden 70. életévét betöltött mezőkövesdi polgárt megajándékoz karácsony előtt az önkormányzat. Egyebek mellett erről döntött a képviselő-testület az idei év utolsó, december 17-én megtartott ülésén.


A 2014. év utolsó testületi ülésén elsőként a Mezőkövesd nemrégiben elhunyt díszpolgáráról, dr. Ladányi Józsefről emlékeztek meg.
Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester ismertette polgármesteri tájékoztatóját, amelyben az elmúlt két hét fontosabb eseményein túl kiemelte, hogy a közmunkaprogram keretében járdalapos járdaépítés zajlik a Jázmin, a Nyárfa, Kőrisfa utcákban. Hozzátette, hogy a START Mezőgazdasági munkaprogram pillérének keretében jelenleg a jövő évhez szükséges talaj-előkészítési munkákat végzik el.
Az ülés első felében a szociális ellátások, a gyermekétkeztetés, a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait határozta meg a testület.
A meghozott döntés értelmében január 1-jétől nem lesz térítési díj az idősek nappali ellátását végző Idősek Klubjában annak érdekében, hogy minél több nyugdíjas, egyedül élő idős ember igénybe tudja venni a Klub szolgáltatásait.
A grémium megállapította a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait. Döntésük alapján ezen díjak 2015-ben nem változnak. Így továbbra is a jövedelemmel nem rendelkezők, illetve a nyugdíjminimum 100%-át el nem érő jövedelem esetén 0,-Ft/fő/nap, a nyugdíjminimum 100%-át elérő, 150%-át meg nem haladó jövedelemnél 280,-Ft/fő/nap, a nyugdíjminimum 150%-át elérő, 250%-át meg nem haladó jövedelem esetében 380,-Ft/fő/nap, az 250%-ot meghaladó jövedelem esetében pedig 480 ft/fő/nap összegű díjat kell megfizetni a szolgáltatás igénybe vétele esetén. A kiszállítási költség naponta 100 forint.
A testület az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat és a nyersanyagnormát is meghatározta. A meghozott döntés értelmében január 1-jétől ezek az összegek nem változnak. Így a 2014-es díjakhoz hasonlóan 2015-ben a bölcsődei gyermekétkeztetésért napi 306 Ft+Áfa/fő, az óvodai gyermekétkeztetésért napi 344 Ft+Áfa/fő, az általános iskolákban napi 241 Ft+Áfa/fő, a kollégiumi étkeztetésért napi 707 Ft+Áfa/fő, a középfokú (egyéb) oktatási intézmények menzás gyermekétkeztetésért napi 306 Ft+Áfa/fő díjat kell fizetni.
Emellett módosították a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet is. A megszavazott módosítás révén a határok megemelésével több öregségi teljes nyugdíjban részesülő mezőkövesdi veheti igénybe a kedvezményes szemétszállítást. Ennek értelmében jogosult a kedvezményre a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, vagy a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családban kizárólag 70 évet betöltött személyek élnek, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át, vagy  aki egyedül él az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 550%-át nem lépi túl.
A rendelet módosításával az öregségi teljes nyugdíjban részesülők esetében, akiknek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 550%-át, azok évi 10 alkalommal ingyenesen, 20 alkalom pedig 67,5%-os támogatással vehetik igénybe a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépőjegyeit.
Azon mezőkövesdi lakos, akinek a jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 550%-át évente 10 alkalommal 67,5%-os kedvezménnyel léphet be a fürdőbe.
Ezen rendelkezések révén kitágult azoknak a köre, akik ingyenesen, vagy kedvezménnyel igénybe vehetik a szemétszállítást, illetve a fürdő szolgáltatását.
A városatyák megtárgyalták és elfogadták a képviselő-testület 2015. évi munkatervét, valamint Mezőkövesd jövő évi kiadványába bekerülő kiemelt eseményeket is.
Emellett a képviselők a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM szervezet 2015. évre szóló támogatására kötött megállapodását is felülvizsgálta, és a meghozott döntés értelmében a 2014-ben érvényes feltételekkel jövő évre is megkötik. Az egyesület által koordinált TDM szervezet működéséhez 2,3 millió forint támogatásban részesül. Emellett a Zsóry fürdő 1,5 millió forinttal egészíti ezt a hozzájárulást. A szervezet feladata jövőre is a város „Utazás 2015.” kiállításon való részvételének szervezése és a városi és a Zsóry fürdő kiadványának előkészítése.
Elbírálta a grémium a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. helyi közlekedésre vonatkozó támogatási kérelmét, amelynek értelmében az önkormányzat a gazdasági társaság számára 1 650 000 Forint plusz forrást biztosít a személyszállítási közfeladat ellátására.
Napirenden szerepelt az önkormányzati folyószámla hitel felvétele is. Mivel az önkormányzat 2015. évi bevételei márciusban realizálódnak, ezért a napi likviditási problémák elkerülése érdekében 200 millió forint folyószámlahitel felvételéről döntöttek, melyből 100 millió forintot legkésőbb 2015. szeptember 30-ig, a másik felét pedig 2015. december 20-ig visszafizetnek.
A Szent László Alapítvány támogatási kérelme is napirenden szerepelt. Az Alapítvány Illés Dávid számára kért önkormányzati támogatást, mert a fiatal sportoló egy speciális sportversenyre hivatalos Los Angelesbe, melynek költsége 200 ezer forint. A testület első körben 100 ezer forintot szavazott meg a sportoló utazási költségeihez azzal a kiegészítéssel, hogy szükség esetén még kiegészíti ezt az összeget.
A grémium megtárgyalta és jóváhagyta az Önkormányzat és a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi ellenőrzéseinek beszámolóját és a jövő évi belső ellenőrzési tervét.
Az ülés utolsó harmadában 9 önkormányzati ingatlan, bérlakás sorsáról is határoztak.
A testület elfogadta az Állami Számvevőszéki jelentést. Az ellenőrzést 62 városi önkormányzatnál végezték el, köztük Mezőkövesden is, ahol hét hiányosság pótlását ellenőrizték, amelyet településünk hiánytalanul teljesített.  
Az ülés zárásaként sürgősségi indítványként fogadta el a testület azt az előterjesztést, amely arról szólt, hogy a 70. életévüket betöltött mezőkövesdi embereket karácsony előtt egyszeri, természetbeni 1000 forint értékű utalvánnyal támogatják.
Indítványként tárgyalták és fogadták el a zöld és inert hulladék kezeléséről szóló rendelet-módosítást. A testület novemberi ülésén már megvitatta ezt a témát, meghatározta a díjakat. Az országgyűlés azóta meghozott döntése értelmében viszont módosítani kellett a helyi rendeleten, amelynek a lényege, hogy 2015. január 1-jétől nem változnak ezen szolgáltatások igénybe vételének árai, mivel az előzetes számításokkal szemben a hulladéklerakási járulék nem változik.

M. Zs.
Vissza

 

 


Weboldalkészítés