Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 2. (péntek) 17:52 Kármen, Anita névnapja van
 
Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg a Mezőkövesd, Eötvös u. 1 szám alatti 4705 helyrajzi számú 22 m2 alapterületű üzlethelyiséget.


Pályázat típusa: nyílt, egyfordulós, zárt borítékos.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. október 8. (csütörtök) 17. 00 óra
Bérleti jogviszony kezdete: 2015. november 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beérkezését követő képviselő-testületi ülés.

Pályázati feltételek:
– határozott időtartamú szerződés vállalása (maximum 5 év, 90 napos felmondási idővel)
az üzlethelyiség bérleti díja 1.000 Ft/m2/hó+rezsi
3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució előre történő megfizetése
a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó 6.600 Ft összeg pályázati díjként  - mely egyben ajánlati biztosítékként is szolgál - történő megfizetését vállalja, mely összeg nyertes pályázat esetén - beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírási címpéldány, vállalkozó esetében sz. ig. szám, adószám)
a pályázott helyiség megjelölését
az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5. év)
a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződéstervezetben leírt bérbeadási     feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
Helye: Mezőkövesd, Eötvös u. 1.
Alapterülete: 22 m2
Közművesítettsége: összközműves, 2010-ben felújított
Pályázathoz csatolni kell:
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. Köztartozása nincs
2.  Nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
3. Gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül
4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltéteteket elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a Mezőkövesd, Eötvös u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására” felirattal zárt borítékban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye:  Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés