Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 26. (csütörtök) 09:32 Fülöp, Evelin névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végleges jóváhagyásáról, rendeletek módosításáról, közbeszerzési eljárások elindításáról döntött városunk képviselő-testülete szeptember 30-ai ülésén.


Polgármesteri tájékoztatójában a főbb események mellett dr. Fekete Zoltán kiemelte, hogy az önkormányzat 168 ezer forint vissza nem térítendő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást nyert, melyet közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kell fordítani. A városvezető azt is kiemelte, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 1.664.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására, melyet december 31-ig kell felhasználni. A polgármester azt is kiemelte, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó járdafelújítási munkák befejeződtek, valamint a lakossági igényként kezelt munkák 80%-a is elkészült, így például megépült az Olga, a Sára, a Sólyom, a Mandula utcai járda. A tájékoztató lezárásaként dr. Fekete Zoltán arról is beszámolt, hogy a startmunkaprogram keretében az elmúlt időszakban 2 tonna burgonyát és 1,3 tonna vöröshagymát takarítottak be, és jelenleg a szántás előtti talajelőkészítő munkák zajlanak az önkormányzat mezőgazdasági területén. Emellett vízrendezési munkákat végeznek a Bocskai úton és járdakarbantartást az Erzsébet királyné, Károly és Lehel utcákban.


Rendeletmódosítások

Az ülés első napirendi pontjaként az önkormányzat idei évi költségvetését, majd a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet módosították. A rendeletben elsőként az erre vonatkozó törvényi változásokat vezették át. Emellett pontosították például, hogy az ingatlanról a járda fölé nyúló ágakat 2,2 méter magasságig kell levágni. Valamint azt is szabályozzák a rendeletben, hogy a gazdasági társaságokkal szemben is fel lehet lépni, ha nem tartják be ezen előírásokat. Új tételként került be a rendeletbe a póráz nélküli kutyasétáltatás, melynek értelmében a kutyatulajdonos közterületeken kizárólag csak pórázon sétáltathatja házi kedvencét. A szabályok be nem tartása szankciókat, akár nagyobb összegű pénzbírságot vonhat maga után. A jogsértő magatartás miatt természetes személyek esetén a közigazgatási bírság felső határa kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén pedig kétmillió forint lehet.
Emellett az önkormányzat építményadóról szóló rendeletét is módosították. Az adó mértéke nem változik, csupán a törvényi változásokat vezették át a helyi szabályozási dokumentumba.
Megalkották a település új talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletét is. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése után azt a 300-350 ingatlant érinti a talajterhelési díj, amelyeket nem kötöttek rá a csatornahálózatra. Ezen épületek tulajdonosainak talajterhelési díjat kell fizetniük. A díjtételek nem módosultak, a rendeletet a törvényi előírások változása miatt fogalmazták újra.
A városatyák megtárgyalták a Zsóry Camping Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezéséről szóló napirendet is. A napirenden belül a testület elfogadta a Kft. legutóbbi üzleti évéről szóló tájékoztatót, a vagyonfelosztási javaslatot, az adóbevallását és a zárójelentést is. A gazdasági társaság tehát 2015. szeptember 30-ávál jogutód nélkül szűnik meg.


Támogatások

A grémium a települési önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról is határozott. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében egy település egy évben kétszer igényelheti meg ezt a rendkívüli támogatást. Önkormányzatunk idén már egyszer, áprilisban pályázott erre a támogatásra, amely keretében akkor 30 millió forintot kapott. A meghozott döntés értelmében szeptember 30-ával egy újabb pályázatot nyújt be a plusz forrás érdekében.
A városatyák nettó 735.000 forint hozzájárulást szavaztak meg a Városi Rendelőintézet számára, az intézmény meghibásodott gasztroszkóp berendezésének javítása érdekében.
Emellett 180 ezer forint támogatást szavazott meg a testület az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulója alkalmából megrendezett városi ünnepség lebonyolítására.
Az önkormányzathoz támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőkövesdi Kézilabda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. az utánpótlás-nevelés fejlesztésére. A meghozott döntés értelmében a két sportszervezet 10-10 millió forint hozzájárulást nyert el az Önkormányzattól.
A település következő ötéves fejlesztési elképzeléseit, terveit tartalmazza Mezőkövesd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A dokumentációt a Belügyminisztérium is felülvizsgálta és elfogadta, így a testület is jóváhagyta a végleges stratégiát.
A képviselők pozitív döntése értelmében közbeszerzési eljárást indítanak a 2015-2016, valamint a 2016-2017. évi hó-eltakarítás és síkosság-mentesítési feladatok ellátására, valamint a tanuszoda kivitelezőjének kiválasztására. Mindezeken túl önkormányzati ingatlanok, bérlakások, üzlethelyiségek hasznosításáról, bérleti szerződések hosszabbításáról is határozott a testület.

M. Zs.Vissza

 

 


Weboldalkészítés