Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 1. (csütörtök) 10:38 Tünde névnapja van
 
Boldogok... ...a szentek (videóval frissítve)

Május 28. és június 4. között nyolcnapos előkészítő lelkigyakorlatot tartanak a Jézus Szíve Búcsú és Körmenet előtt a Jézus Szíve templomban.


Nyolc új, színes ólomüvegablakkal gazdagodott a közelmúltban a Jézus Szíve templom, amelyeket Murányi József tervei alapján Holtság Károly készített el. Az ólomüvegablakok egy-egy szentet, valamint a Nyolc Boldogság szövegét ábrázolják. Az ablakokat május 28. és június 4. között nyolcnapos előkészítő lelkigyakorlat keretében leplezik le. Nyolc napig esténként 6 órától az adott szentről, valamint az adott boldogságról tart prédikációt egy-egy meghívott egyházi méltóság.


„Boldogok a lélekben szegények: mert övék a mennyek országa”

A nyolc napos előkészületet május 28-án Kárpáti Kázmér gyöngyösi ferences plébános nyitotta meg, aki prédikációjában Assisi Szent Ferenc életét, küldetését foglalta össze, kiemelte, hogy nem szabad ragaszkodni az anyagi, tárgyi, világi javakhoz, rangokhoz, mert Isten előtt mindnyájan egyenrangúak vagyunk. Erre jó példa Assisi Szent Ferenc élete, aki nem csak a nagy dolgokról, de még az utolsó ruhájáról is lemondott, hogy visszaadhassa édesapjának.
Ne csak magunkkal – kinézetünkkel, gondjainkkal – foglalkozzunk, mert megtelik a szívünk önmagunkkal, kezünk a saját kacatjainkkal, hanem el kell engedni ezeket a dolgokat, hogy helyette Istentől kaphassunk bőséges ajándékot, kegyelmet. Hozzátette, hogy akkor leszünk boldogok, ha másokért, az ő boldogságukért cselekszünk.


„Boldogok, akik sírnak: mert ők majd vigasztalást nyernek”

Vasárnap este Lengyel Gyula címzetes esperes, plébános volt a lelkigyakorlat meghívott előadója, aki Szent Mónika ma is aktuális tanításairól, valamint a „Boldogok, akik sírnak: mert ők majd vigasztalást nyernek” tételről beszélt.
Az esperes Szent Mónika életét keresztül vázolta fel és mutatta be az önsajnáló és a reménnyel teli sírás közötti különbségeket. Kiemelte, hogy nem szégyen, sőt érdem a sírás, hiszen, aki könnyeket tud ejteni, annak gazdag a lelke, hiszen tud másokért sírni.


„Boldogok a tisztaszívűek: mert ők látni fogják Istent”

Május 30-án este Kis Szent Teréz példáján keresztül ahhoz kaphattunk útmutatást, hogyan váljunk tisztaszívűvé, miként erősíthetjük meg Istenbe vetett hitünket. Erről Bakos Rafael kármelita házfőnök beszélt a szentmisén.
Kiemelte, hogy Kis Szent Teréz számára sem volt könnyű az élet, neki is át kellett élni a földi nehézségeket, csalódásokat. Elmondta, hogy Teréz korán elszakadt édesanyjától, ezért a szeretetet más embereknél, az idősebb nővéreinél kereste, de nem kapta meg, majd később elhunyt testvéreihez imádkozva idővel rátalált az Istenhez vezető útra, és megtapasztalta az Istentől kapott szeretet erejét. Szent Teréz próbálkozott, és végül rátalált az útjára, meglelte a lelki békéjét. Bakos Rafael kiemelte, hogy mindannyiunknak ezt kell tenni: törekedjünk, legyünk nyitott szívűek, hogy befogadhassuk Isten szeretetét.


„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot – mert ők majd eltelnek vele”

Május 31-én Bosák Nándor nyugalmazott Debrecen-nyíregyházi püspök Szent Ágostonról, az igazság iránt éhezőkről elmélkedett az esti szentmisén. A nyugalmazott püspök bemutatta Szent Ágoston életét, munkásságát. Hozzátette, hogy Szent Ágoston nem a legismertebb, de az egyház történetének legnagyobb szentjei közé tartozik, akinek prédikációit 17 kötetben gyűjtötték össze. Emellett kiemelte, hogy szentek azok az emberek, akik megértik Isten ajándékát, szeretetét és életükben, cselekedeteikben igyekeznek továbbadni azt az embereknek.


Még négy alkalom

Az előkészítő elmélkedések június 1-jén folytatódnak. Szerdán este Balogh Gyula kanonok, plébános Szent Teréz Anyáról és az irgalmasokról, csütörtök este Medvegy János címzetes apát, esperes-plébános Szent Jóbról és a szelídekről tart majd prédikációt, míg június 3-án Boldog Batthyány Strattmann Lászlóról, a békességben élőkről Gyürki László biblikus, nyugalmazott körmeni plébános elmélkedik majd. A Jézus Szíve Búcsú előestéjén, június 4-én Musits Antal esperes, plébános tolmácsolásában Boldog Meszlényi Zoltánról és az igazságért üldözést szenvedőkről hallhatunk szentbeszédet.

M. Zs.


Kapcsolódó képek:Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés