Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 2. (péntek) 16:49 Kármen, Anita névnapja van
 
Ünnepélyes zászlóátadás (videóval frissítve)

Ünnepélyes keretek között matyó hímzéssel díszített nemzeti lobogót ajándékozott a felvidéki Rimaszécs településnek városunk önkormányzata, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány, valamint a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete május 28-án. Az ünnepség után kiállítás nyílt Kiss Mátyás fafaragó népi iparművész munkáiból a település Kultúrházában.


Különleges ünnepségnek adott otthont a gömöri település, ugyanis a zászlóadományozás története egészen a II. világháborúig, a szovjet megszállásig nyúlik vissza.
1944. novemberben az orosz katonák hadizsákmányként elvittek a Szent László templomból két díszes lobogót. Az egyik a Mezőkövesdi Kath. Egyh. Énekkar 1908, a másik a Kathólikus Olvasókör zászlója volt. Balyo Ödön rimaszécsi lakos a visszavonuló katonáktól 200 csehszlovák koronáért és négy tyúkért megvásárolta a lobogókat és a háború után közel 30 évig gondosan megőrizte. A történetről közel harminc évvel később beszélt barátainak, Gál Gézának és Hajdú Magdának, akik nagy kockázatot vállalva, 1974 szeptemberében egy csoportos kirándulás keretében hozták vissza Mezőkövesdre. Ők a rimaszécsi kötődésű Zádory Károlynak, a mezőkövesdi városi könyvtár akkori igazgatójának segítségével juttatták el a Szent László templomba, majd „Énekes” Pető Józsefhez került, aki 1980-ban a Mezőgazdasági Gépmúzeumnak ajándékozta.
Erre a történetre 2015. augusztus 10-én derült fény, amikor is Gál Géza fia, Gál Ferenc és családja ellátogatott a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumba, ahol a zászlókat őrzik. Gál Ferenc a Rimaszécsi Polgári Társulás alelnöke, a helyi református gyülekezet tagja a közösségben többször említette, hogy a közelmúltban felújított Rimaszécsi Református templomba szeretnének elhelyezni egy különleges, egyedi magyar-matyó zászlót és ezt a kövesdi látogatás alkalmával megosztotta Kádár Zoltán múzeumvezetővel. Kádár Zoltán ugyanebben a hónapban felvetette  Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi ülésén, továbbá felkérte Kiss Mátyás népi fafaragó iparművészt, a MAME elnökét, hogy vegye pártfogásába a zászlóadományozás ügyét. A lobogó költségeit Mezőkövesd város önkormányzata, a MAME és magánszemélyek finanszírozták.

ÜNNEPSÉG Az ünnepség május 28-án ökomenikus istentisztelettel kezdődött a rimaszécsi református templomban. Elsőként dr. Abaházi Zsolt, rimaszécsi helyettes lelkipásztor prédikált, aki többek között Pál apostol kísérőjének, segítőjének, Timoteusnak az életéről beszélt. Emellett kiemelte például Isten életünkben betöltött szerepét, valamint említést tett a lelki értékekről, Isten tanításainak megértéséről és továbbadásáról.
Dr. Medvegy János, a Szent László templom plébánosa Szent István és Szent László tevékenységéről, a keresztény vallás iránti elkötelezettségéről prédikált, továbbá  méltatta tetteiket, mellyel jelentősen hozzájárultak a kereszténység elterjedéséhez és megerősödéséhez.

ÖSSZETARTOZÁS A zászlóadományozás előtörténetét Győri Magdi ismertette. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese a nemzeti összetartozásról, a magyarságról osztotta meg gondolatait. Elmondta, hogy a zászló „hazatalálása” ékesen példázza az emberek és a nemzet összetartozását, amely a nehéz időkben is jellemezte népünket. Hangsúlyozta, fontos, hogy minden körülmények között becsületes és áldozatkés emberek legyünk és soha ne tagadjuk meg magyarságunkat.
Ezt követően Kiss Mátyás, Mezőkövesd Díszpolgára, fafaragó népi iparművész mondott ünnepi beszédet, aki párhuzamot vont Mezőkövesd, Rimaszécs, illetve a gömöri vidék között földrajzi, kulturális és történelmi vonatkozásban egyaránt. Emellett az ünnepség jelentőségéről is megosztotta gondolatait, valamint dr. Fekete Zoltán polgármester szívélyes üdvözletét is tolmácsolta a résztvevőknek.
– A mezőkövesdiek hálájául adjuk át a most élő matyók zászlaját. Bár megkésettnek tűnik 42 év távlatából ez a gesztus, azonban nem tudhatjuk, miért történt így, miért rendelték az égiek úgy, hogy erre most kerüljön sor, a most itt lévő embereknek kelljen találkozni ennek révén. Kérjük a rimaszécsieket, őrizzék az általunk ajándékozott magyar haza zászlaját is féltőn, szeretettel, ahogy Balyo Ödön őrizte a miénket és ahogyan mi adjuk Önökenek. E református-katolikus összefogásban megmutatkozik, hogy mindenekelőtt az emberség, az egymásrafigyelés a fontos, a másik ember iránti tisztelet bármilyen gesztusban és tettben szépen kifejeződhet. – mondta el ünnepi beszédében Kiss Mátyás.
Ezt követően ünnepélyesen átadta a nemzeti színű lobogót a rimaszécsieknek, amit a zászlóanya, Gál Ferenc felesége vett át, majd szalagot kötött rá. (Zászlóanya olyan közéleti személyiség lehet, aki sokat tett az adott település oktatásáért és kulturális életének fejlődéséért. szerk.) A zászlót ezután dr. Medvegy János plébános megáldotta.

KULTURÁLIS MŰSOR Az ünnepség résztvevői meghallgathatták Zádorháza-Rimaszécsi Női Kórusának és a Rozmaring Népdalkörnek megható énekes műsorát, valamint Mozer János karnagy felemelő orgonajátékát. Ezen felül Martinovics János előadásában Wass Albert: Üzenet haza című verse is elhangzott.
Az ünnepség után a rimaszécsi vezetők, Kiss Mátyás társaságában lovas szekérrel, huszárok kíséretében vonultak végig, és mutatták meg a település lakóinak a díszes lobogót.
Az ünnepség rimaszécsi Kultúrházban folytatódott. A köszöntőket és ebédet követően dr. Pázmándy László költő szavalt verset, majd a Matyó Népi Együttes tagjainak előadásában a matyó csárdást tekinthették meg az érdeklődők. Az ünnepség zárásaként Kiss Mátyás alkotásaiból nyílt kiállítás.

B. K.


Kapcsolódó képek:Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés