hu en de pl
ma 2020. október 25. (vasárnap) 20:49 Blanka, Bianka névnapja van

Tájékoztató a személyi jövedelemadó 1+1 % felajánlásához kapcsolódó kedvezményezetti feltételekről

 A személyi jövedelemadójuk 1+1 %-ának magánszemélyek által felajánlott összege várható nagyságáról és a kedvezményezetté válás törvényi feltételeiről az állami adóhatóság szeptember 1-ig küld értesítést a felajánlással érintett szervezeteknek.


A felajánlott összeg igénylésére szolgáló 1137A. számú adatlap 2011. szeptember 1-től honlapunkról lesz (www.nav.gov.hu) letölthető.

 

A felajánlott összeg kiutalását az adóhatóság akkor teljesítheti, ha a felhívó levél kézbesítésétől számított 30 napon belül a szervezet – ezen adatlap valamint a kitöltési útmutatóban szereplő törvényileg előírt mellékletek benyújtásával – nyilatkozza és igazolja, hogy megfelel a törvényi feltételeknek.

A törvényi feltételek igazolására nyitva álló határidő elmulasztása esetén a szervezet képviseletére jogosult személy objektív akadályoztatásáról igazolási kérelmet nyújthat be, mely során az elmulasztott dokumentumokat is pótolni kell.

A kitöltött adatlapot a kedvezményezettek – postai úton, személyesen vagy elektronikusan – juttathatják el az adóhatóság részére.

Az elektronikus úton történő beküldés feltétele az okmányirodai regisztráció illetve az ahhoz kapcsolódó adóhatósági bejelentés. Ezzel kapcsolatos részletes információ a NAV honlapján található.

Nem illeti meg a kedvezményezettet a felajánlott 1 % összege, ha 2011. augusztus 1. napja és a kedvezményezetti státusz igazolására szolgáló 1137A. számú adatlap keltének időpontja közötti időszakban, akárcsak egy napig, olyan a NAV illetve az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozása állt fenn, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetést nem kapott.

Kivételes méltányosságot érdemlő esetben, ha az 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti, a NAV eltekinthet a köztartozásra vonatkozó feltétel meglététől. Erről az érintett szervezet a 1137A adatlapon is nyilatkozhat, de a kedvezményezetti feltételek igazolására irányuló eljárás keretében is élhet ezzel a lehetőséggel.

A körülmények mérlegelését követő pozitív döntés után a felajánlott összeget csak akkor utalja ki az adóhatóság, ha a kedvezményezett szervezet a fennálló köztartozást rendezte.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatással foglalkozó igazgatóságainak ügyfélszolgálatai készséggel adnak tájékoztatást a kedvezményezetti nyilatkozatokkal és egyéb okiratokkal kapcsolatosan, továbbá Hivatalunk honlapján (www.nav.gov.hu) is részletes ismertető található e témával kapcsolatban.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei AdóigazgatóságaVissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés