Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 26. (csütörtök) 13:49 Fülöp, Evelin névnapja van
 

 
Álláshirdetés

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda pályázatot hirdet Városüzemeltetési munkakör betöltésére

 


Határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzati beruházások előkészítése és figyelemmel kísérése. Közútkezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése. Viziközmű fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése és ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. 
Főiskola: mélyépítőmérnök, vagy vízügyi, vagy közlekedési felsőfokú szakképesítés.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 1-3 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez és a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540-es telefonszámon.

A pályázatot postai úton a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére kell megküldeni (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). A borítékon kérjük feltüntetni „Városüzemeltetési ügyintézői pályázat” megnevezést.

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


Vissza

 

 


Weboldalkészítés