Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 20:44 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Ülésezett a testület – 2017. október 25. (videóval frissítve)

Mezőkövesd teljes területére vonatkozó csapadékvíz-rendezési tervet készíttet az önkormányzat saját forrásból, erről is döntöttek a városatyák október 25-ei ülésükön. Két közbeszerzési eljárás indításáról is határoztak: a József Attila úti orvosi rendelő felújításának kivitelezésére, valamint az ipari park fejlesztésére és új iparterületek kialakítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére.


 
 
TÁJÉKOZTATÓ Dr. Fekete Zoltán polgármester az ülés elején összefoglalta az elmúlt időszak rendezvényeit, valamint beszámolt a városban zajló beruházásokról és pályázatokról is. A Szent László tér 19. szám alatti helyitermékboltot a tervek szerint még az idén megnyitják a vásárlók előtt. Az önkormányzat Támogatási Szerződéseket kötött az orvosi rendelő felújítására, az ipari park, a Hadas városrész, a közösségi közlekedés fejlesztésére, valamint a Zöld Város projektre és a Mezőkövesd-Bükkzsérc közötti kerékpárút kialakítására, emellett pedig folyamatban van a Zsóry gyógy- és egészségpark fejlesztésére vonatkozó szerződés megkötése is. A városvezető elmondta, hogy a főutca felújítása a tervek szerint halad, a Legelő utcában pedig új járdán járhatunk és a betonelemgyártó épület felújítása is folyamatban van.

VÁLTOZTATÁSOK Október hónapban már hagyomány, hogy ellenőrzik a védőnői szolgálatot és felülvizsgálják, egyenlő arányban oszlik-e meg a szolgálat az egyes körzetekben. Az I. számú területi védőnői körzet ellátotti létszáma túlzottan megnövekedett, valamint az adminisztrációs és szűrési feladatok köre is jelentősen bővült. Az arányosításra vonatkozó szakmai véleményezést a testület egyhangúlag elfogadta, a változás 2018. január 1-vel lép életbe. A képviselők módosították a fizető parkolási rendszerről szóló rendeletet is, mely november 1-jétől lép életbe. Eszerint a Mátyás király úton és az ahhoz csatlakozó utak Mátyás király úttól mért 100 méteres szakaszán lévő ingatlanokra vonatkozóan a megváltási díjat 500 ezer forintra, a város más területein 300 ezer forintra emelték fel. A testület szavazott továbbá a Matyó Múzeum és a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum nyitvatartási idejének módosításáról, december 1-jétől a téli időszakban vasárnapi napokon az alacsony látogatói létszám miatt az intézmények zárva tartanak. A képviselők elfogadták továbbá a tanuszoda üzemeltetéséről szóló beszámolót és a tapasztalatok alapján a nyári időszakban bevált hétköznapi 12 és 20 óra, szombaton pedig a 7 és 15 óra közötti nyitvatartási időre módosították a tanuszoda nyitvatartásának meghatározásáról szóló határozatot.

PROJEKTEK A városban TOP-pályázat keretében megvalósuló két beruházáshoz is közbeszerzési eljárást írt ki az önkormányzat. A József Attila úti rendelő helyén új, korszerű épület kivitelezésére hirdetmény közzététele nélküli és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás indult, a projekt teljes költsége bruttó 40 millió forint. Továbbá nyílt tervezői pályázatot írtak ki a meglévő, 34 hektáros és új iparterületek kialakítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. A beruházás teljes költsége 1,34 milliárd forint. 

EGYÉB DÖNTÉSEK A napirendi pontok között szerepelt a város 4 évvel ezelőtt elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése, amelyet 2 évente kell felülvizsgálni. A testület helybenhagyta a programot és mivel az elmúlt két évben jelentős változások nem történtek, a felülvizsgálatot 2018. év második félévére ütemezték. Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban is született döntés az ülésen. A Mátyás király út 143-145. 1/4. szám alatti bérlakás hasznosítására pályázatot ír ki az önkormányzat, a Juharfa u. 1. 1/1. szám alatti lakás tulajdonosának szerződését meghosszabbították, a Mátyás király út 68. 2/2. szám alatti ingatlan tulajdonosának hosszabbítási kérelmét azonban elutasították. A László Károly u. 3. szám alatti ingatlan elbontásáról is szavaztak a városatyák, mely ingatlant korábban az óvoda udvarának bővítése és játszóudvar kialakítása érdekében vásárolt meg a város. 

CSAPADÉKVÍZ-RENDEZÉS Az ülésen szó esett Mezőkövesd egész területére vonatkozó csapadékvíz-rendezési terv elkészíttetéséről. Pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a DNy-i városrész tervei már megvannak, a megpályázott 144 millió forintos támogatási összeg elnyeréséről még nem született döntés. Az önkormányzat azonban szükségesnek tartja a tervezési munka folytatását a város teljes belterületére vonatkozóan, annak érdekében, hogy pályázati és önkormányzati források rendelkezésre állása esetén kész tervekkel rendelkezzen a város. 
– Megtettük az első, jelentős lépést ahhoz, hogy Mezőkövesd egészére kiépítsük a csapadék-elvezető rendszert. A délnyugati városrészre vonatkozóan már beadott pályázatunk van, bízunk a kedvező elbírálásban. Mezőkövesd eljutott oda, hogy saját erőből is nekivágjon a tervezésnek, amelynek első lépéseként kb. 50 millió forintot biztosítunk a jövő évi költségvetésből, hogy a város egészére rendelkezzünk engedélyes tervvel a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésére. Ezen előkészítő munka eredményeként közelebb kerülünk a megvalósításhoz is: hiszen a pályázatok kiírásakor már kész terveink lesznek, így első körben tudunk majd pályázni, valamint ha úgy alakul saját erőből is el tudjuk kezdeni a megvalósítását – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a város belterületi vízrendezési terveinek elkészíttetését.

D. A.

 Vissza

 

 


Weboldalkészítés