Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. november 29. (szerda) 20:24 Taksony névnapja van
 
pályázati felhívás


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki
Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 75.) 
intézményvezetői álláshely betöltésére

(közalkalmazotti kinevezéssel, 
5 évre szóló határozott idejű, magasabb vezetői megbízással)

Ellátandó feladat: Önálló költségvetési szervként működő intézmény vezetése, az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának biztosítása. A Rendelőintézet tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

Pályázati feltételek:
 • orvostudományi egyetemi végzettség
 • egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés
 • a kinevezéskor legalább 5 éves költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlat
 • a kinevezéskor legalább 5 éves vezetői gyakorlat
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázathoz csatolni szükséges:
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • Végzettséget igazoló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát
 • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szakmai önéletrajzot
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
 • MOK tagságáról szóló igazolást
 • Nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulásról
 • Nyilatkozatát arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának feltételei és határideje:

A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés: 2019 december 27.

Pályázat benyújtásának határideje: A KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 35 nap.

A pályázatot postai úton Mezőkövesd Város Polgármesterének címezve (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) zárt borítékban, kérjük megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Rendelőintézet intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának rendje és határideje:

A pályázati eljárás lefolytatása a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 3-4 §-ában foglaltaknak megfelelően. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.

Az állás betöltésének ideje: 2020. április 1. 

Vezetői megbízás ideje: 2020. április 1-től  2025. március 31-ig.

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Dr. Jakab Orsolya jegyzőnél lehet a 49/511-540 telefonszámon.

 Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés