Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 28. (szombat) 22:39 Emil, Csanád névnapja van
 

 
TÁJÉKOZTATÁS ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

A Felhasználók tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csatlakozó hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőriznie kell a Felhasználónak!


 hasznos tudnivalók

! Amennyiben az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, a Felhasználó köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.
 
! A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni.
 
! Üres családi házas ingatlanok esetében előfordulhat a vízmérő eltulajdonítása, illetve a belső vízfolyások lehetősége. A felmerülő károk (vízmérő pótlásának költsége, vízfolyásból eredő vízkár) elkerülése érdekében a Felhasználóknak lehetősége van kérni a szolgáltatás szüneteltetését, amely során Társaságunk a vízmérőt leszereli, a bekötővezetéket ledugózza. A szolgáltatás szüneteltetésének feltételeiről Társaságunk bármely elérhetőségén érdeklődhet.
 
! A fagy elleni védelem érdekében a vízmérőakna és a szerelvények hőszigetelésére fordítson különös gondot! Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva! Víztelenítse a vezetékeket, ha nem használja!
 
! A vízmérőóra nem siet, nem késik – de csőtörést, azt mutathat! A fogyasztásmérő rendszeres ellenőrzésével felfedezhető a házi ivóvízhálózaton bekövetkezett rejtett meghibásodás.

Belső csőtörésre utaló jelenség: a vízvezetékrendszer felől érzékelhető zúgó hang, illetve zaj a házi vízhálózat és szerelvényei környezetében.
Győződjön meg arról, hogy az ivóvízhálózatán minden vízvételi hely zárt állapota mellett a vízmérő mutat-e vízfogyasztást! Amennyiben igen, ez a jelenség csőtörést mutathat!

Havi gyakorisággal, illetve évente újból ellenőrizze többek között a következőket:

    • a vízmérőaknában vagy elkülönített felhasználói helyen található szerelvények, fogyasztásmérők,
    • épületen belüli és kívüli vízvételi helyeken a kifolyó csapok, sarokszelepek, vízmelegítők biztonsági szelepei, WC-tartályok töltőszelepei, kerti csapok elzáró szerelvényei,
    • a házi szennyvízhálózat nyomvonala (a talaj, a burkolat, a falfelület esetleges átnedvesedése, szaghatás),
    • a házi szennyvízhálózat aknái, tisztító idomjai, fedlapjai, lezáró fedelei, szerkezeti állapotuk,
    • a rendszer vizsgálata: van-e lerakódás, oda nem illő anyag: rongy, kő, deszka, műanyag, egyéb.

Akadályozza meg a csapadékvíz szennyvízhálózatba történő bejutását!

A fogyasztásmérő rendszeres ellenőrzésével észlelhető lehet egy rejtett meghibásodás, a szennyvízhálózat szemléjével pedig elkerülhetővé válhat egy nagyobb mértékű dugulás!
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu 
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!


Vissza

 

 


Weboldalkészítés