Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 9. (péntek) 04:11 Félix névnapja van
 
Képviselő-testületi ülés (videóval frissítve)

„A megbízhatóság, a stabilitás jellemzi a település 2012. évi költségvetését” - emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester a testület által elfogadott ez évi büdzséről.


A február 29-én megtartott ülés a Polgármesteri Tájékoztatóval vette kezdetét, amelyben a város első embere az elmúlt hónap kulturális, sportrendezvényeit, a beruházások állását foglalta össze. A tájékoztató során a polgármester beszámolt két pályázati sikerről is beszámolt. 91.346.438 Forint összegű támogatást ítéltek meg az „Épületenergetikai korszerűsítés a Mezőkövesd Városi Sportcsarnokban” című projekthez. Szintén pozitív elbírálásban részesült a „Bayer Róbert Kollégium és Szent László Gimnázium épületeinek energetikai korszerűsítése Mezőkövesden” című projekt, amely esetében a támogatás összege 187 827 268 forint. Mindkét pályázat esetében az elkövetkező egy hónapban a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat készítjük elő.
Emellett a március 1-jén induló Start munkaprogram elindításáról is beszélt dr. Fekete Zoltán az ülés elején. A munkaprogram révén Mezőkövesden március 1-jétől 115 álláskereső számára tudnak munkát biztosítani. A szakképzést nem igénylő munkáért 71 800, a szakképesítéssel összefüggő tevékenységért pedig 92 000 forintot kereshetnek havonta bruttóban.
Az ülés első és egyben legfontosabb napirendi pontjaként a város 2012-es évi költségvetését tárgyalta meg a testület és fogadta el egyhangúlag. A meghozott döntés értelmében az idei büdzsében a bevételi oldalon 7 125 097 000 Forint, míg a kiadási oldalon 8 166 468 000 forint szerepel. A költségvetési hiányt pedig 1 041 371 000 forintban határozták meg. A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 20 000 000 Ft összegű általános (kockázati) tartalékot, és 618 606 000 Ft összegű céltartalékot állapított meg.
„Az ez évi költségvetés azt jelenti, hogy biztonságban tudjuk a város idén is és a jövőben is. Úgy gondolom, hogy Mezőkövesd intézményrendszere, az előző képviselő-testület az elmúlt években megtette azokat a nélkülözhetetlen lépéseket, amelyek most lehetővé teszik a stabil, kiegyensúlyozott működést. Nálunk mincsenek olyan problémák, mint más bajba jutott önkormányzatnál. Biztonságosan tudunk működni, és mellette még fejlesztésekre is jut forrás.”
– emelte ki dr. Fekete Zoltán.
Ezt követően pedig az év során az önkormányzati intézményekben tervezett állagjavítási és karbantartási munkákat határozták meg. Az elfogadott határozat értelmében 2012-ben a középfokú oktatási intézmények és a kollégiumban a tantermek, lakószobák, és különböző, az iskolák által meghatározott helyiségek festése valósulhat meg. A város általános iskoláiban a középiskolákhoz hasonlóan a tisztasági festést végzik el a nyár során, azonban a tagiskolák esetében kijárati ajtó felújítás, csatornajavítás, kerítésjavítás, beépített szekrények felújítása is helyet kap a karbantartási munkák között. A tagóvodákban a nyár folyamán főként a beázást, a talajvízet szüntetik meg, bejárati ajtót, vagy padlózatot cserélnek, illetve egyebek mellett tornaszobát alakítanak ki a Dohány úti Tagóvodában.
Azonban nemcsak az oktatási intézményekben nyílik lehetőség idén állagjavításra, hanem a víziközművön is rekonstrukciós munkákat végeznek el. A testület erre a célra a 2012. évi költségvetésben bruttó 30 millió forint keretösszeget különített el az ülésen meghozott határozat értelmében. Ebből a forrásból az üzemeltető Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. mind az ivóvízhálózaton, mind pedig a szennyvízhálózaton is karbantartást eszközöl. Ezen az összegen belül elvégzik egyebek mellett a bekötővezetékek, az elzárószerelvények, a közterületen található altalaj-tűzcsapok, valamint az úttestben lévő közműaknák öntöttvas fedlapjainak cseréjét, valamint a szennyvízhálózat esetében pedig például a légbefúvó membránok cseréjét és csapadékvízelvezető rendszer bővítését tartalmazza az elfogadott határozat.
A következő napirendi pontban arról döntöttek a városatyák, hogy támogatási igényt nyújtanak be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló NKÖM rendelet értelmében abból a célból, hogy a helyi közművelődési intézmények, közösségi színterek eszközállományát, berendezési tárgyait bővíthessék. A meghozott határozat értelmében az Önkormányzat 50%-os önrészként 442 531 forintot biztosít ahhoz, hogy a minisztériumi forrásból megvásárolhassák a Közösségi Ház számára a 150 darab, összesen 885 063 forint összértékű széket.
A grémium tájékoztatót hallgathatott meg a Matyó Népművészeti Egyesület 20 éves munkájáról és a következő évekre vonatkozó tervekről, valamint megismerhették a Város Napja, a Matyó Expo és fesztivál, Fúvós és Mazsorett találkozó és a Jazz est tervezett programjait.
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is kiírták a civil szervezetek, egyházak támogatására vonatkozó pályázatát, mert az Önkormányzat e pályázati rendszer útján támogatja az egyesületeket, egyházakat, egyéb szervezeteket. A pályázati kiírást a város honlapján, a www.mezokovesd.hu oldalon, valamint lapunk mostani számának Közhírré tétetik rovatában olvashatják.
Az ülésen a képviselők meghallgatták a Városi Rendőrkapitányság a település 2011-es közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. Az elmúlt egy év történéseinek összefoglalójából megtudhattuk, hogy javult a közbiztonság a városban, azonban a rendőrség folyamatosan azon dolgozik, hogy még inkább visszaszorítsák a bűnelkövetéseket. A jobb közbiztonságot jelzi, hogy a bűncselekmények száma csökkent, a betöréses lopás 24%-kal kevesebb történt az elmúlt esztendőben, valamint a személy elleni bűncselekmény esetében 8%-kos, a gazdasági bűncselekmények esetében pedig mintegy 50%-kos csökkenés mutatható ki. A közrend elleni bűncselekmények, a garázdaságok száma sajnos növekedett 2010-hez képest, amely abból adódik, hogy a garázdaság tényállásának megítélése évről évre változik, és jelenleg szinte minden jogellenes cselekmény beletartozik a garázdaság körébe. A beszámolóban hallhattuk, hogy a rend őrei az elmúlt év során számos erőfeszítést tettek a bűnmegelőzés érdekében, előadásokat tartottak, kiadványokat készítettek, közlekedésbiztonsági napot szerveztek, különböző fórumokon tájékoztatták az érintetteket a megelőző lépésekről,  valamint új kezdeményezést indítottak „Ifjúsági Őrjárat” néven. Ennek során a bűnmegelőzési előadó és a közrendvédelmi osztály járőrei, körzeti megbízottai közösen járták végig a vendéglátóhelyeket iskola időben, és ellenőrizték az ott csellengő fiatalkorúakat. Ez a program a jövőben is folytatódni fog.Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés