hu en de pl
ma 2020. október 22. (csütörtök) 16:16 Előd névnapja van

A nyugdíjas vállalkozó társadalombiztosítási megítélésének változása

2012. január 1-jétől már nem tekinthetők saját jogú nyugdíjasnak azok, akik 2011. december 31. napjáig korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk 2012. január 1-jével átminősült korhatár előtti ellátássá, szolgálati járandósággá, mivel az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érték el.


A változás érinti azokat a rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőket is, akik egészségi állapotuk miatt rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra szerezhetnek jogosultságot. Azokra a magánszemélyekre, akik jelenleg is öregségi nyugdíjban részesülnek, a módosítás nem vonatkozik.

Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozónak 2012. január 1-jétől csak az az egyéni, vagy társas vállalkozó minősül, aki a vállalkozói tevékenységét saját jogú nyugdíjasként folytatja.

Ha az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozó 2012. január 1. napjától már nem minősül saját jogú nyugdíjasnak és más helyen foglalkoztatási jogviszonyban nem áll, a járulékfizetési-, valamint a - 2012. január 01-től bevezetésre került - szociális hozzájárulási adó kötelezettségét a főfoglalkozású vállalkozókra irányadó szabályok szerint kell teljesítenie. (A változás érintheti azon őstermelőket is, akik 2012. évtől már szintén nem tekinthetők saját jogú nyugdíjasnak.)
A bevallást a 1258. számú „Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről” nyomtatványon kell benyújtani, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig.

A törzsadatok módosítását – amennyiben szükséges - a ’T1041 és ’T101/E jelű Bejelentő- és változás-bejelentő lapok kitöltésével kell teljesíteni.

A járulékfizetéssel, valamint a szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel kapcsolatban bővebben tájékozódhat telefonon a NAV Általános Tájékoztató Contact Centerén (06-40/42-42-42) keresztül, valamint a www.nav.gov.hu honlapon.Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés