Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 20. (péntek) 00:51 Bernát, Felícia névnapja van
 

 
Termőföldszerzés illetékkedvezménye, a kedvezmény elvesztése és következményei

Termőföld vásárlás esetén meghatározott feltételek mellett illetékmentességet vehet igénybe az a magánszemély, aki rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs igazolással és a földet igazolhatóan mezőgazdasági célra hasznosítja.


Fontos, hogy a regisztrációs igazolással már a termőföld megszerzésének, a szerződés megkötésének napján rendelkeznie kell az igénylőnek.

Az illetékmentesség további feltétele, hogy a termőföld visszteher ellenében kerüljön megszerzésre (adásvétel útján, vagy akár csereszerződés keretében).

Az illetékmentesség csak akkor jár, ha a szerző fél megfelel az előbbi feltételeknek és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik az állami adóhatóságnál, hogy a vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig
• nem idegeníti el,
azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és
egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja.

Abban az esetben, ha a vagyonszerző a termőföldet az 5 év letelte előtt elidegeníti, vagy azon vagyoni értékű jogot alapít, illetve igazolhatóan nem mezőgazdasági célra hasznosítja, az adóhatóság határozattal az egyébként fizetendő illeték kétszeresének megfizetésére kötelezi az adózót.

A szankció nem mellőzhető, ezért az illetékmentesség igénybevételét minden esetben alaposan meg kell fontolni! A kedvezmény elvesztéséhez vezet például az is, ha a termőföldet haszonbérbe, más személy használatába adják, tekintettel arra, hogy ez kizárja a tulajdonos személyes közreműködését a mezőgazdasági célú hasznosításból. Kivétel ez alól, ha a vagyonszerző a termőföld használatát szerződés alapján családi gazdálkodó részére engedi át, és a vagyonszerző és a földhasználó (családi gazdálkodó) azonos családi gazdasághoz tartoznak!
Fontos továbbá, hogy ha a vagyonszerző a megszerzett termőföldnek akár csak egy kis részét is elidegeníti, úgy az esetben nem csak az eladott rész, hanem az egész ingatlan után kell pótlólag megfizetnie az egyébként járó illeték kétszeresét (hiszen a feltétel teljesítését az egész ingatlanra vállalta).

Az adóhatóság az 5 éves határidő lejártát követően, hivatalból eljárva vizsgálja meg – a rendelkezésre álló TAKARNET földhivatali információs rendszer és földhasználati nyilvántartás adatai alapján –, hogy a vagyonszerző a vállalásának eleget tett-e. Ha a fent felsorolt feltételek valamelyike nem teljesült, az adóhatóság a pótilleték fizetési kötelezettségről határozatot hoz, a feltételek teljesítése esetén pedig tájékoztató levelet küld a vagyonszerző részére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó FőigazgatóságaVissza

 

 


Weboldalkészítés