hu en de pl
ma 2020. október 28. (szerda) 11:50 Simon, Szimonetta névnapja van

Tájékoztatás

A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei.


Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést közzétenni, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozás köteles azt letétbe is helyezni.
A közzétételi és a letétbe helyezési kötelezettséget a vállalkozások azzal teljesíthetik, hogy a beszámolót az üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig elektronikusan, a kormányzati portál útján megküldik a céginformációs szolgálat részére (január 1-től december 31-ig tartó üzleti év esetén az üzleti évet követő év május 31-éig).

Az állami adóhatóság a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére előírt határidő eredménytelen elteltét, illetve a céginformációs szolgálat közzétételi költségtérítés teljesítésének elmulasztásáról szóló értesítésének beérkezését követő 15 napon belül, 30 napos határidő tűzésével, mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
Amennyiben az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság 60 napos határidő tűzésével újabb - kétszeres - mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a közzétételi, illetve a letétbe helyezési kötelezettség teljesítésére.
Ha az adózó a fentieknek az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli, erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Fontos tudni, hogy az új eljárási szabályok szerint, az adóhatóság első alkalommal – a kötelezettség teljesítésére való felszólítás mellett – 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Ha az adózó a megjelölt határidőben sem teljesíti kötelezettségét, az adóhatóság ismételten felhívja teljesítésre, és ezzel egyidejűleg már 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabására van lehetősége.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei AdóigazgatóságaVissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés