Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 25. (szerda) 20:58 Orbán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete
a soron következő ülését

2013. január 30-án (szerda) 9.00 órakor tartja
melyre tisztelettel meghívom

Helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület félemeleti nagytanácskozó terem
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.


Lejárt határidejű határozatok

1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA
1./1.)Az oktatási-nevelési intézményeknél 2013. évben alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak, illetve étkeztetési nyersanyagnorma megállapítása 
Előadó:    Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Barnóczky László Élelmezési Központ vezető

 1./2.)A városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 39/2005. (XII.01.) ÖK. sz. rendeletének módosítása (Melléklet)
Előadó:    Dr. Jakab Orsolya jegyző
Referens: Vígh Henrik irodavezető

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat)
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető
 
3.)Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés
meghozatala
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Balog Lászlóné irodavezető

4.) A Mezőkövesdi Városgazdálkodási ZRt. telephelyeinek módosítása
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető

5.)Együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
       
6.)Matyó Múzeum, Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Kisjankó Bori Emlékház nyitvatartási idejének és belépő díjainak meghatározása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető

7.) Tájékoztató Mezőkövesd Város 2013. évi kiemelt rendezvényeiről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető

8.) Civil Szervezetek, egyházak támogatására pályázat kiírása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető

9.)Mezőkövesd Zsóry-fürdő Gyógyhely Fejlesztési Program jóváhagyása, gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vámos Zoltán alpolgármester
Vigh Henrik irodavezető

10.)Tájékoztató a mezőkövesdi térfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokról, további fejlesztés lehetőségeiről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vigh Henrik irodavezető

11.)Közbeszerzési eljárás indítása a Hadnagy úti Sportcentrum I. ütemének     kivitelezési munkálataira
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vigh Henrik irodavezető
Pázmándi Tamás munkatárs

12.) Járó-beteg szakellátási feladatok jövőbeni ellátása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző

13.)Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezései
Előadó:    Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Bocsi Anna irodavezető
Guba Viktória munkatárs

14.)Zempléni TISZK Szakképzés-Szervezési Társulás megszüntetése
Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző

15.) Indítványok, javaslatok
15.1.)Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról


ZÁRT ÜLÉS

16.) ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
16.1.)Illyés Gy. út 8. 2/3. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.2.)Illyés Gy. út 8. 3/13. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.3.)Illyés Gy. út 8. 3/16. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.4.)Illyés Gy. út 8. 1/8. szám alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.5.) Illyés Gy. út 8. szám alatti „1”-es jelzésű garázs hasznosítása
16.6.) Illyés Gy.u.8. 1/7. sz. alatti bérlakás hasznosítására érkezett kérelem elbírálása
16.7.) Alkotmány út 2. szám alatti ingatlan bérbeadása
16.8.) József A.u.3. sz. alatti ingatlan bérbeadása
16.9.) Eötvös u.1. sz. alatti ingatlan hasznosítása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens

17.) Az „Egri úti tagóvoda kapacitásbővítő fejlesztése” c. projekt közreműködőin kiválasztása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs

18.)Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola épületenergetikai pályázatához tervező kiválasztása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Vígh Henrik irodavezető
Nagy István munkatárs

19.) A Mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
Referens: Dr. Kovács András aljegyző
Dr. Koncz Judit munkatárs

 

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterVissza

 

 


Weboldalkészítés