Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 26. (csütörtök) 13:39 Fülöp, Evelin névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés (videóval)

300 millió forint támogatást kapott Mezőkövesd a Kormánytól. Az erről szóló támogatási szerződést január 29-én a képviselő-testületi ülés elején írta alá Tállai András önkormányzati államtitkár és dr. Fekete Zoltán, a település polgármestere.


Az idei év első képviselő-testületi ülés elején elsőként dr. Fekete Zoltán felolvasta a Belügyminisztérium által küldött levelet, amely arról szól, hogy a Kormány újabb egyedi támogatásként 300 millió forintot ítélt oda városunknak. 
Tállai András államtitkár gratulált Mezőkövesd újabb sikeréhez, a jelentős forráshoz, majd aláírták a támogatásról szóló szerződést.


NAPIRENDEK

A nyílt ülés ezt követően a polgármesteri tájékoztatóval, majd pedig rendeletek módosításával folytatódott. Elsőként a mezőkövesdi egészségügyi alapellátás hosszú távú biztosításáról szóló rendeletet módosították. A korábbiaktól eltérően ezentúl az önkormányzat a Mezőkövesden letelepedni szándékozó és városunkban alapellátásban munkát vállaló háziorvosnak a praxisvásárlását követő első 3 év helyett, az első 5 évben nyújthat majd támogatást a működési költségek enyhítésére. A bérleti díjak, közüzemi díjak, üzemanyagköltségek finanszírozására fordítható támogatás mértéke maximum havi 50.000 Ft lehet.
A következő napirendi pontként tárgyalta a testület a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól önkormányzati rendelet módosítását, amely lényegében a díjak változtatását tartalmazza. A szolgáltatás díjai három éve nem változtak. Az évek során megváltozott igények figyelembe vételével alakították ki az új díjtételeket. Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 30.000.- Ft + ÁFA összeget, az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményen való közreműködéséért 20.000.- Ft+ ÁFA díjat kell fizetni. Az anyakönyvvezető hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen való közreműködése alapszolgáltatással 5.000 Ft + ÁFA, ünnepi szertartással 10.000.- Ft + ÁFA összegbe kerül.
A városatyák megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat 2014. költségvetésének első olvasatát, valamint a 2013-as költségvetés módosítását is.
A grémium meghozta az adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges képviselő-testületi döntést, amelyre azért volt szükség, hogy az önkormányzat teljes adósságának állam által történő átvállalása megtörténhessen.
A következő napirend a mezőkövesdi repülőtér bérleti szerződésével kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges testületi döntés meghozatala volt. Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc város önkormányzatai, illetve polgármesterei többszöri levélben történő megkeresése, decemberi személyes megbeszélések ellenére nem történt előrelépés annak ügyében, hogy a bérlő nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, nem fizeti a bérleti díjakat. A folyamatosan eredménytelen megkeresések miatt most a képviselő-testület arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy a bérlővel a 2008. április 30-án megkötött bérleti szerződés rendkívüli felmondással való megszüntetését kezdeményezze, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a repülőtér esetleges további hasznosítására vonatkozó tárgyalásokat is kezdje meg.
A nyílt ülés utolsó részében a városatyák megvitatták és elfogadták még a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, a civil szervezetek, egyházak támogatására vonatkozó pályázat kiírását, valamint a március 15-ei ünnepség programját.Vissza

 

 


Weboldalkészítés