Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 19. (csütörtök) 20:43 Ivó, Milán névnapja van
 

 
Képviselő-testületi ülés 2014. augusztus 27. (videóval frissítve)

Dr. Fekete Zoltán a Polgármesteri Tájékoztatóban ismertette az elmúlt két hónap eseményeit, majd kérésére a napokban elhunyt dr. Hajdu Jenő nyugalmazott háziorvos emléke előtt 1 perces néma felállással tisztelegtek a jelenlévők.Közterületek elnevezése


A helyi önkormányzatok törvényileg szabályozott feladata a közterületek elnevezése, azaz rendeletben kell szabályozniuk ezek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályait. A rendelet-tervezet, melyet a képviselő-testület jóváhagyott, tartalmazza egyebek között, hogy közterület élő személy nevét nem viselheti, a névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása (a magánutakat kivéve) az önkormányzat feladata, míg a házszámtábláról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.


Féléves beszámoló, Bursa Hungarica


Az önkormányzat 2014. első félévében a 7.941.778 eFt-os módosított előirányzatból 3.456.300 eFt bevétel realizálódott, mely 43,52%-os teljesítést mutat. A különbség a beruházások csúszása miatt a központi támogatások lehívásának tolódásából adódik. A kiadások tekintetében a módosított előirányzat 52,33%-át, mintegy 4.156.301 eFt-ot fordítottak a képviselő-testület által jóváhagyott feladatok ellátására. A beruházási kiadások alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a legjelentősebb beruházások az év második felére várhatóak.
A beszámoló elfogadása után a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban való részvételről szavaztak a képviselők, melynek pályázati kiírása a korábbi évekhez hasonlóan 2014 őszén fog megjelenni. Dr. Fekete Zoltán elmondta, tavaly 180 mezőkövesdi fiatalt tudott ezen ösztöndíjpályázat segítségével támogatni az önkormányzat. A felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló mezőkövesdi állandó lakos fiatalok szociális helyzetének javítása érdekében a grémium idén ismét csatlakozott az Ösztöndíjpályázathoz.


Pályázatok, rendezvények

A városatyák döntöttek a járási települések területi együttműködéséről, mely megállapodás segítségével 15-től 22 millió forintig terjedő összeg nyerhető pályázati forrásból. A támogatási intenzitás 100%, a benyújtására 2014 szeptemberétől nyílik lehetőség.
Az 1956. október 23-ai ünnepség 58. évfordulójának ünnepi eseményei előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.-t, az ünnepi műsor színpadra állítására pedig a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolát javasolták. Az ünnepi szónok személyéről később döntenek.
A Város és Faluvédők Szövetsége 33. Országos Találkozójának és Konferenciájának támogatására 673 ezer forintot szavazott meg a testület.


Testvérvárosi találkozó és kapcsolat

5-től 25 ezer euróig terjedő összeg nyerhető testvérvárosi találkozók szervezésére, mely magában foglalja a delegációk fogadásának költségeit, valamint az utazási kiadásokat. A városatyák a pályázat beadásáról egyhangúlag döntöttek.
Petriolóval évtizedes kapcsolata van a Mezőkövesdi Fúvószenekarnak, mely alatt szoros barátságok is kialakultak. Az olasz település vezetőinek kezdeményezésére és a mezőkövesdi testület támogatásával testvérvárosi kapcsolatot alakít ki a két település.


Kültéri fitnesz park

A Kavicsos-tó és Szabadidőpark játszóterének területére fitnesz eszközöket vásárol mintegy 2,8 millió forint értékben az önkormányzat, melyek az egészséges életmódra való törekvést segítik.
Interpellációk
Molnár Istvánné a Jázmin és a Mátyás király út kereszteződésében található táblahalmaz felülvizsgálatát kérte. Csirmaz József a Salamon utca 3. szám előtt a csapadékvíz befolyása miatt 10 m-es szakaszon járdaszegély építését javasolta.Vissza

 

 


Weboldalkészítés