Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 26. (csütörtök) 14:07 Fülöp, Evelin névnapja van
 

 
Utolsó alkalommal üléseztek

Megtartotta utolsó ülését városunk képviselő-testülete a 2010-2014-es ciklusban. A városatyák az önkormányzat, a bizottságok négy éves beszámolójáról, mikrobusz vásárlási támogatás biztosításáról szavaztak.


A szeptember 24-én megtartott ülésen elsőként a Tiszta udvar rendes ház elnevezésű városszépítő program eredményét hirdették ki. Az elismerésről szóló táblát és ajándékot dr. Fekete Zoltán polgármester adta át a díjazottaknak. A bíráló bizottság által összeállított és a képviselő-testület által elfogadott eredmény szerint jutalomban részesült szép, ápolt udvaráért Novák Zsolt, Póta László, Aradi Csaba, Hajdu Istvánné, Szabó Gyula, Elekné Takács Mária, Kirnyák András, Kruzsely Károly, Molnár László, Cserven Lajos, Pap Gábor, Szabó Eszter, Istókné Pap Katalin, Vaskó Vasas László, Sáth Péter és Demeter Jánosné.


Polgármesteri tájékoztató

Ezt követően dr. Fekete Zoltán a polgármesteri tájékoztató keretében a sport, kulturális és egyéb rendezvények mellett több, a városban folyó munkát is kihangsúlyozott. A Piaccsarnok tetőépítési munkálatai során a vasbeton szerkezet elkészült, jelenleg a szigetelés és az árnyékolók szerelése zajlik. A járda- és út felújításokra elfogadott program műszaki tartalmának közel 70%-a elkészült, az aszfaltozási munkák jelentős része is megvalósult, az utó munkálatok, padkarendezés, a környezet rendbetétele van még hátra. A közmunkaprogram keretében járdalapos járdaépítés zajlik a Nagy Pál és a Rákóczi utcákban, csapadékvíz rendezés, ároktakarítás az Erzsébet királyné, Kőrisfa és Muskátli utcákban. A START Mezőgazdasági munkaprogram pillérének keretében 2,5 tonna burgonya betakarítása megtörtént, folyamatban van a sárgarépa és a petrezselyem szedése. 


Napirendek

Második napirendi pontként tárgyalta a testület a helyi önkormányzatok 2014. évi rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtását. A városatyák megszavazták az előterjesztést, melynek értelmében Mezőkövesd Város Önkormányzata élni kíván a Kormány által biztosított azon lehetőséggel, hogy szeptember 30-ig benyújtja igényét, pályázatát a kiegészítő támogatásra.
Ezt követően módosították a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány alapító okiratát. Erre a Cégbíróság által kért hiánypótlás miatt volt szükség, amely értelmében  dokumentumban fel kell tüntetni, hogy határozatlan időre hozta létre az önkormányzat ezt az alapítványt.
Negyedik témaként tűzte napirendre a testület a Zsóry Camping Kft. tőkeleszállításával kapcsolatos cégeljárásról szóló előterjesztést. A augusztusi ülésen  meghozott határozat értelmében a Zsóry Camping Kft. két épülete ajándékozás formájában visszakerült az önkormányzathoz. Ez azonban a Kft. alapító okiratának módosítását vonta maga után. Azzal, hogy a két ingatlan kikerült a Kft. vagyonából, a cég tőkéje lecsökkent 500 000 forintra. A törvényi előírások szerint azonban egy Kft. tőkéjének el kell érnie a 3 millió forintot. Ezért a városatyák most elfogadott határozata alapján az Önkormányzat 2,5 millió forinttal a 2014-es költségvetés általános tartalék terhére kipótolja a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tőkeállományát.
Ezt követően tárgyalta és szavazta meg a grémium az önkormányzat bizottságainak négy éves beszámolóját, valamint az önkormányzat 4 éves ciklusának beszámolóját és annak közzétételét. Ez utóbbi a Mezőkövesdi Újságban jelenik majd meg.
A testület egyöntetű szavazattal döntött az 1956. október 23-ai megemlékezés alkalmából rendezett ünnepi program költségvetésével kapcsolatban. A meghozott határozat szerint az önkormányzat 150 000 forinttal támogatja az ünnep megszervezését. Ünnepi szónoknak pedig városunk díszpolgárát, Hajdu Ráfis Jánost kérik fel.
A városatyák megtárgyalták és megszavazták a József Attila u. 3. szám alatti orvosi ügyelet épület fűtésrendszerének és vizes blokkjainak felújításáról szóló napirendet. Az ügyeletet működtető cég azzal kereste fel az önkormányzatot, hogy felújítaná az elavult fűtésrendszert, felújítaná a vizes blokkokat. Ennek az értékteremtő beruházásnak a költsége 576.995 Ft. Ezt az összeget pedig a bérleti díjból vonják majd le.
Sürgősségi indítványként tárgyalta a testület a Mezőkövesdi Kézilabda Klub támogatási kérelmét. Az MKC  a TAO-s forrás felhasználásával két mikrobuszt szeretne vásárolni. A 2 db Renault típusú 9 személyes mikrobusz várható beszerzési ára 18 millió Ft lesz.  Az ehhez szükséges önerő megteremtésében kért segítséget a sportklub az önkormányzattól. A grémium által meghozott döntés értelmében az önkormányzat a buszok árának 30%-ig, maximum 5,5 millió Ft-ot önerőként biztosítja a klub számára.
Interpelláció:
Takács  József képviselő interpellációjában kérte a Honvéd és a József Attila utca csatlakozásánál lévő vízelvezetési probléma sürgős megoldását. Emellett kérdést tett fel annak érdekében, hogy utcatáblát helyezzenek el a Fűzfa téren.
A képviselő-testület utolsó ülésén személyre szóló emléket nyújtott át dr. Fekete Zoltán polgármester a testület tagjainak négy éves munkájukért.Vissza

 

 


Weboldalkészítés