Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2023. június 2. (péntek) 16:47 Kármen, Anita névnapja van
 
Üléseztek a városatyák (videóval frissítve)

A város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elfogadásáról, a testület jövő évi munkatervéről, valamint a VG Zrt. nonprofit társasági formában való továbbműködéséről is döntöttek az év utolsó, december 14-ei ülésén a képviselők. 


TÁJÉKOZTATÓ Dr. Fekete Zoltán polgármester az ülés elején ismertette az elmúlt időszak rendezvényeit, valamint beszámolt a városban zajló beruházásokról, elnyert pályázatokról is. Az önkormányzat 24.460.761 forint összegű támogatást nyert „Az egész életen át tartó hozzáférés biztosítása Mezőkövesden, Emődön és Tiszatarjánban” elnevezésű projektjével. A pályázat konzorciumi formában került benyújtásra, a teljes projekt bekerülési költsége 52.568.918 forint. A város konzorciumi partnerként vesz részt a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című konstrukcióban, a Mezőkövesdre eső támogatási összeg bruttó 78.639.220 forint. A városvezető beszámolt két újabb eredményes pályázatról is, a Közösségi Ház felújítására és eszközbeszerzésre 20 millió forintos, míg a Városi Könyvtár felnőtt- és gyermekrészlegének felújítására és fejlesztésére 15 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Elhangzott továbbá, hogy a főutca felújítási munkáit a kivitelező készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel időpontját a műszaki ellenőr december 14-ére tűzte ki. A Bogácsi úti mezőgazdasági területen 120 db gyümölcsfát ültettek, a Zsóry fürdő területén kialakított kertészetben pedig egy 280 m2 alapterületű fóliasátrat építenek, ahol a város közterületeire kiültetendő virágok termesztését kezdik meg. 

TELEPÜLÉSKÉP Az önkormányzat elkészítette településképi arculati kézikönyvét és a településképi rendeletét, amely egy új kezdeményezés, a dokumentumok ettől az évtől kötelezően elkészítendőek. A kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készült ábrákkal, képekkel illusztrált szöveges ismertető anyag. A kézikönyvet Sáth Péter építész készítette el, aki az ülésen elmondta, jelentősége az, hogy megpróbálja egy áttekinthető kiadványban összefoglalni mindazokat az építési szabályokat és ajánlásokat, amelyek a településnek a sajátosságait tartalmazzák és iránymutatást ad az új építkezőknek, tervezőknek, építtetőknek és kivitelezőknek. A településképi rendelet pedig összefoglalja mindazokat az építési szabályokat, amelyek eddig négy különböző rendeletben voltak tagolva. A testület elfogadta a rendeletet és a kézikönyvet. 

KULTÚRA A Matyó Rózsa Ünnepének műsorterve és költségvetése is szerepelt a napirendi pontok között. A 2018-as ünnep szervezésére pályázatot nyújtott be a Matyó Népművészeti Egyesület, a testület az egyesületet bízta meg a rendezéssel. A rendezvény költségvetése várhatóan 2,3 millió forint, időpontja január 19-21. A programok között szerepel egyebek mellett kiállítás, divatbemutató, népzenei koncert, viseletes bál és felfedező túra a Hadas városrészben. A testület tárgyalta az ülésen a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság munkájáról készült tájékoztatót. A helyi értéktárban jelenleg 7 érték – a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Matyó Múzeum gyűjteménye, a Takács István Életmű Kiállítás anyaga, a Hadas városrész, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Fügedi Józsefné birtokában lévő eredeti, a 20. század elején mezőkövesdi íróasszonyok által készített motívum-gyűjtemény és a pipícs – található. Ebből 5 – a 3 múzeum, a Zsóry fürdő és a Hadas – gazdagítja a megyei értéktár anyagát is. A bizottság tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette a testület. 

EGYÉB NAPIRENDI PONTOK Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyták, a képviselő-testület jövő évi munkatervét egyhangúlag elfogadták a városatyák. A jövő évi intézményi díjakat tárgyalta a következő pontban a testület, eszerint a 2018. évre az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi és a szociális étkeztetés térítési díját nem emelik. A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társasági formában történő továbbműködéséről is szavazott a testület. A Mezőkövesdi VG Zrt. hulladékszállítási tevékenységét jelenleg a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozási szerződés alapján végzi. A 2012-es hulladékokról szóló törvényt módosította az Országgyűlés, eszerint 2018. január 1-től hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot alvállalkozóként csak nonprofit formában működő gazdasági társaság láthat el. A testület a határozati javaslatot elfogadta, a cégnevet Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosította, a rövidített neve Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. lesz. A képviselők módosították az  önkormányzat idei közbeszerzési tervét, ugyanis az még nem tartalmazta az önkormányzat által beadandó, illetve már beadott pályázatokhoz kapcsolódó összes közbeszerzést, tekintve, hogy ezen pályázatok még előkészítés alatt voltak, illetve a már beadott pályázatok egy részéről még nem született döntés. 

INGATLANÜGYEK Az utolsó napirendi pontban önkormányzati ingatlanok hasznosításáról döntöttek a képviselők. Az Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám, a Mátyás király út 142. 1/15. szám, a Mátyás király út 142. 3/1. szám és a Dr. Lukács Gáspár u. 1. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakások bérlőivel a bérleti jogviszonyt további 1 évvel meghosszabbították. Az Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését közös megegyezéssel megszüntetik 2018. január 31. napjával. A Gaál István u. 3. szám alatti önkormányzati nem lakás célú helyiséget ingyenesen használja az Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség, a használati szerződést meghosszabbították 2020. november 30-ig. A József Attila u. 3. szám alatti orvosi ügyelet által használt ingatlant bérbeadták további 5 évre a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás részére. A Mezőkövesd belterület 6328 hrsz-ú kivett gazdasági, épület udvar megnevezésű 320 m2 térmértékű ingatlant az önkormányzat értékesíti 960.000 forint vételárért. A testület a Mogyoró köz 4. szám alatti tájház tekintetében az önkormányzat és a jelenlegi lakó között létrejött ingyenes használati szerződést 2018. január 31. napjával felmondja, mert az ingatlanra az önkormányzatnak szüksége van a továbbiakban a „Mezőkövesd Hadas városrész kulturális fejlesztése” című pályázathoz. A tervek szerint a tájház ad majd otthon Kovács-Molnár Gáspár makettkiállításának.

D. A. Vissza

   A Zsóry gyógy- és
   egészségparkról bővebben:

 

 


Weboldalkészítés