Szechenyi 2020
Szechenyi 2020
hu en de pl
ma 2022. május 26. (csütörtök) 14:18 Fülöp, Evelin névnapja van
 

 
Pályázati kiírás

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármestere az alábbi pályázatot hirdeti meg a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének betöltésére.


A pályázatot meghirdető szerv:
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármestere
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.
Tel.: 49/511-500
Fax.: 49/511-561

Meghirdetett munkahely:
Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde, intézményvezető
3400 Mezőkövesd, László Károly u. 1.

Képesítési- és egyéb feltételek:

- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés
- Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú végzettség
-  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
- legalább 5 év óvoda-pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Óvodavezetői munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:
- Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és annak igazolását, hogy a pályázó nem áll az intézményben végzendő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt.
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolatát
-  a pályázó szakmai önéletrajzát
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.
- adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KÖZIGÁLLÁS  internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap (2020.06.19.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 06. 30.

A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama:
A kinevezéstől számított 5 év

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A veszélyhelyzet hatálya alatti időben a polgármester dönt. 

A pályázat benyújtásának helye, címe:
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani.
Dr. Fekete Zoltán polgármester Mezőkövesd Város Önkormányzata 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.sz.
 


Vissza

 

 


Weboldalkészítés