hu en de pl
ma 2020. október 22. (csütörtök) 03:25 Előd névnapja van

Pályázati felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzata

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ
igazgatói (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. augusztus 01-től, 2017. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ szakszerű és jogszabályoknak megfelelő vezetése. Az alapító okirat szerinti feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a megállapított költségvetésen belül. Az intézményben folyó munka tervezése, irányítása szervezése, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Kapcsolat tartása a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A kollégium versenyképességének növelése.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 14/C.§ (1) bekezdésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
  • Büntetlen előélet.
  • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
  • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget-képesítést, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • kollégiumban szerzett magasabb vezetői, igazgatói gyakorlat,
  • élelmezési tevékenységet ellátó intézmény irányításában végzett igazolt gyakorlat.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss László nyújt a 49/511-580-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). Kérjük a borítékon feltüntetni az „Igazgatói Pályázat” megjelölést, valamint a pályázati adatbázisban szereplő alábbi azonosító számot: 11-60005-2/2012.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A.§/6/ bekezdése alapján bizottság véleményezi a pályázatokat, és a Képviselő-testület dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny – 2012. évi .... szám
Mezőkövesd Város honlapja – 2012. március 01.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovesd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 6.Vissza

 

 

 

 

 

 


Weboldalkészítés